Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Stoken met hout is nadelig voor de luchtkwaliteit

Een haardvuur bij u thuis maakt het op slag gezellig. Maar stoken met hout veroorzaakt ook roet en fijnstof. Die blijven in uw huiskamer hangen en verdwijnen voor een deel via uw schoorsteen. Omdat hout verbranden steeds deeltjes uitstoot die schadelijk zijn voor uw gezondheid en de luchtkwaliteit, is het niet aangeraden om met hout te stoken.

Open haard

Verwarmen met hout: slecht voor luchtkwaliteit en gezondheid

In Vlaanderen is de helft van de uitstoot aan zeer fijnstof (PM2.5) afkomstig van hout of houtpellets die gezinnen verbranden om hun woning te verwarmen. In de winter veroorzaakt stoken met hout zelfs meer fijn stof dan het wegverkeer. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) berekende dat 4 uur verwarmen met een houtkachel evenveel fijnstof uitstoot als een personenwagen die van Brussel naar Wenen rijdt.

Aandeel houtstook in totale luchtkwaliteit in Vlaanderen
Vergelijking houtstook met verkeer

Gezondheidsrisico's

Als u stookt met hout, dan brengt u ook andere schadelijke stoffen in de lucht zoals dioxines en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen zoals vb. het verbrande zwarte deel van vlees op de barbecue). Dioxines tasten het hormoon- en immuunsysteem aan, PAK’s zijn kankerverwekkend.

Isoleer uw woning

De warmte in uw huis ontsnapt niet enkel via de schouw, maar vooral via het dak. Maar liefst dertig procent van de warmte gaat zo verloren. Wil u een warmere woning? Isoleer dan in de eerste plaats uw woning. Dat is goed voor uw portemonnee én het milieu.

Wist u trouwens dat tegen 2020 alle woningen verplicht dakisolatie moeten hebben? Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse Overheid.

 

Kies een alternatief

Om uw woning te verwarmen kiest u best voor schone en hernieuwbare energie. Een warmtepomp of zonneboiler is een prima alternatief.

Maar zelfs in traditionele verwarmingssystemen zijn er alternatieven: centrale verwarming met een condensatieketel op aardgas heeft minder nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit binnen én buiten uw woning.

Als u enkel met hout stookt als bijverwarming of voor de gezelligheid, dan kan u ook overschakelen op een moderne, efficiënte gashaard. Deze haarden produceren aanzienlijk minder schadelijke uitstoot. U kan ze zelfs gebruiken om het water voor uw bad of afwas op te warmen. Tegelijkertijd geniet u nog steeds van de sfeer van een zichtbare vlam.

Uitstoot fijnstof PM10 per verwarmingssysteem (Bron: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016)

verbrandingssysteemUitstoot PM10 (g/GJ)
Open haard840
Gewone houtkachel (voor 2000)760
Oude kolenkachel450
Energie-efficiënte houtkachel (na 2000)380
Nieuwe kolenkachel240
Eco-label houtkachel/accumulatiekachel (bv. speksteenkachel)95
Kachels geïsntalleerd vanaf 201752
Pelletkachel29
Mazoutketel1,5
Aardgasketel1,2

Kiest u toch voor hout? Stook dan slim!

Stook niet op dagen met een zeer slechte luchtkwaliteit

In de winter informeert de Vlaamse Milieumaatschappij u op welke dagen u best niet met hout stookt. Dit zijn dagen dat er te veel fijnstof of smog in de lucht is. Dit kan je zelf nagaan op deze website van de VMM. Ook op winterse, mistige en windstille dagen stookt u beter geen hout. In deze weersomstandigheden waait het fijnstof niet weg en stapelt de luchtvervuiling zich snel op in de onderste luchtlagen. Helemaal geen hout stoken is natuurlijk nog beter.

Verbrand uitsluitend onbehandeld en droog hout

Als u geverfde, geverniste of andere bewerkte houtproducten verbrandt, komen er zeer schadelijke stoffen vrij. Ook bij samengestelde houtproducten zoals triplex en vezelplaat komen schadelijke stoffen zoals lijmen vrij. Dit houtafval kan u gratis naar het recyclagepark brengen. Ook papier en drukwerk zoals reclamefolders of krantenpapier zijn geen gezonde brandstoffen.

Maak het vuur correct aan

Gebruik aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Dit zijn natuurlijke materialen en bevatten dus minder schadelijke stoffen dan brandspiritus of paraffineblokjes. Leg het aanmaakmateriaal bovenaan het gestapeld hout, niet onderaan. Zo komt er veel minder rook vrij. Wanneer u de kachel aanmaakt, zet dan de luchttoevoer volledig open. Van zodra het vuur goed brandt, vermindert u de luchttoevoer een beetje, maar zet deze niet helemaal toe. Als vuur te weinig zuurstof krijgt, is de verbranding slecht en bevat de rook meer schadelijke stoffen. Enkel als het vuur volledig gedoofd is, kan u de luchttoevoer sluiten om warmteverlies te voorkomen.

Gebruik uw kachel correct

De ene kachel is de andere niet. Volg steeds de handleiding van de fabrikant en onderhoud uw kachel regelmatig. Let tijdens het branden op de rook en de vlammen. Laat de kachel nooit branden als u niet in de buurt bent.

Zorg voor een voldoende hoge, schone schoorsteen die goed trekt

Vuur heeft zuurstof nodig. Een schoorsteen zuigt lucht uit uw woning aan en verwijdert de verbrandingsgassen. Dit werkt enkel goed als uw schoorsteen boven de nok van uw dak en aanpalende gebouwen uitsteekt. Zorg er ook voor dat de schouw ruim genoeg is voor uw haard, anders gaat de lucht er niet vlot genoeg door en is het risico op een schoorsteenbrand groter.

Is uw schoorsteen aangesloten op een stooktoestel op hout of houtpellets dat uw centrale verwarming van warmte voorziet? Dan moet u die jaarlijks verplicht laten reinigen. Ook als uw schoorsteen slechts voor een open haard dient, dan laat u best regelmatig de roetaanslag verwijderen door een vakman.

Link naar de Stook Slim!-campagne van de Vlaamse overheid

Dit artikel is gedeeld door