Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

luchtfoto RUP Sint-Anneke Plage

RUP Sint-Anneke Plage - Antwerpen

In het najaar van 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het masterplan Sint-Anneke Plage goed. Het doel van dit masterplan is om van Sint-Anneke Plage een vernieuwde recreatieve trekpleister te maken. Één van de acties om dit te realiseren is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Sint-Anneke Plage ligt in het district Antwerpen en maakt deel uit van de Scheldeboorden op Linkeroever. De stad keurde een masterplan goed om van dit gebied weer de hotspot van weleer te maken. Om dit te realiseren wordt onder andere een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Hierin zullen nieuwe richtlijnen voor deze zone worden vastgelegd .

Aanleiding om van Sint-Anneke Plage een vernieuwde recreatieve trekpleister te maken, zijn onder meer de geplande verhoging van de dijken in het kader van het Sigmaplan, de bestaande horeca die momenteel geen uitbreidingsmogelijkheid heeft, camping De Molen die zal verhuizen en de verschillende jachthavenclubs die de intentie hebben om samen te werken aan een actieve en moderne jachthaven.

Stand van zaken

Op 29 juni 2020 stelde de gemeenteraad het ontwerp-RUP voorlopig vast.

Het openbaar onderzoek loopt van 17 augustus 2020 tot en met 15 oktober 2020. Tijdens deze periode kan u het dossier inkijken:

  • op de website van de stad Antwerpen: www.antwerpen.be
  • in Den Bell, Francis Wellisplein 1, 2018 Antwerpen na afspraak
    • via 03/338.23.80 (tussen 9.00 en 15.00 uur)
    • of via ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Als u bezwaren of opmerkingen heeft over dit plan kan u deze, van 17 augustus 2020 tot en met 15 oktober 2020 bezorgen aan GECORO:

  1. per mail: gecoro@antwerpen.be
  2. of schriftelijk: t.a.v. GECORO, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Meer info

Meer info over RUP Sint Anneke Plage vindt u op www.antwerpenmorgen.be

S​tadsontwikkeling - ruimtelijke planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door