luchtfoto RUP Sint-Anneke Plage

RUP Sint-Anneke Plage - Antwerpen

In het najaar van 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het masterplan Sint-Anneke Plage goed. Het doel van dit masterplan is om van Sint-Anneke Plage een vernieuwde recreatieve trekpleister te maken. Één van de acties om dit te realiseren is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Sint-Anneke Plage ligt in het district Antwerpen en maakt deel uit van de Scheldeboorden op Linkeroever. De stad keurde een masterplan goed om van dit gebied weer de hotspot van weleer te maken. Om dit te realiseren wordt onder andere een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Hierin zullen nieuwe richtlijnen voor deze zone worden vastgelegd .

Aanleiding om van Sint-Anneke Plage een vernieuwde recreatieve trekpleister te maken, zijn onder meer de geplande verhoging van de dijken in het kader van het Sigmaplan, de bestaande horeca die momenteel geen uitbreidingsmogelijkheid heeft, camping De Molen die zal verhuizen en de verschillende jachthavenclubs die de intentie hebben om samen te werken aan een actieve en moderne jachthaven.

Stand van zaken

Voor dit RUP werd reeds een voorontwerp opgemaakt. Over dit voorontwerp vind een uitgebreide adviesronde plaats.

Meer info

Meer info over RUP Sint Anneke Plage vindt u op www.antwerpenmorgen.be

S​tadsontwikkeling - ruimtelijke planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door