Contacteer stad Antwerpen

Arbeider op een stellingStad Antwerpen I Dirk Kerstens

Aanvraag tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie

Wanneer je voor jouw werken een (gedeelte van) het voetpad/fietspad inneemt, moet je zelf duidelijke verkeerssignalisatie plaatsen. Je moet er ook voor zorgen dat fietsers en voetgangers veilig kunnen passeren. Voor je met jouw werken start, heb je een toelating voor een ‘tijdelijke inname voetpad/fietspad met beperkte signalisatie’ nodig.

Wat heb je nodig om jouw tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie online aan te vragen?

 • Je hebt een A-profiel nodig.

 • Je opent de toepassing best op een laptop/vaste computer via de webbrowser Google Chrome.

Vraag hier jouw werk met beperkte signalisatie aan

Let op, indien je ook parkeerplaatsen op de rijweg inneemt, moet je naast deze aanvraag ook een tijdelijk parkeerverbod aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor een tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie?

Je moet aan ALLE volgende voorwaarden voldoen om de toelating te krijgen:

 • Je neemt voor jouw werken enkel een deel in van het voetpad en/of fietspad. 

 • Je doet geen breekwerken in het fietspad of het trottoir.

 • De werken zijn van beperkte duurvoor een verhuislift, mobiele kraan of verhuiswagen 2 kalenderdagen of minder, voor een container 2 kalenderweken of minder en voor een stelling 4 kalendermaanden of minder

 • Je garandeert een doorgang zonder obstakels voor voetgangers en fietsers. De doorgang moet de volgende afmetingen hebben:

  BreedteHoogte
Enkel fietspad of voetpad1,5 meter breedte in uitzonderlijke situaties (beperkte ruimte): 1,20 m2,2 meter
Gecombineerde doorgang fietsers en voetgangersEnkele richting fietsverkeer: 2 meter Dubbele richting fietsverkeer: 2,5 meter2,2 meter
 • Soms moet je voor een doorgang met de juiste breedte ook parkeerplaatsen op de rijweg innemen. Dan moet je naast jouw aanvraag ‘werk met beperkte signalisatie’ ook een tijdelijk parkeerverbod aanvragen. 
 • Dit kan enkel voor een mobiel toestel (verhuislift, mobiele kraan, verhuiswagen, schaarlift of hoogtewerker) 

 • Je mag de parkeerplaatsen maximum voor 2 kalenderdagen innemen. 

 • Je mag enkel een deel van de rijbaan innemen waar geparkeerd mag worden.

 • Als jouw werk niet beantwoordt aan alle voorwaarden, kan je een aanvraag indienen voor een groot werk met inname van het openbare domein en werfsignalisatieDe doorlooptermijn van deze aanvraag is 20 werkdagen.

Hoe vraag je een toelating aan om het fiets/voetpad in te nemen met beperkte signalisatie?

 • Je doet jouw aanvraag online met uw A-profiel. 

 • Een verlenging van jouw toelating vraag je aan via dezelfde link (klik op ‘mijn aanvragen’). 

Wanneer moet je de toelating aanvragen?

 • De aanvraag moet ten laatste 5 werkdagen voor de start van de werken worden ingediend. Er is geen spoedprocedure.

  Let op: het aantal werkdagen is inclusief de dag van de aanvraag en exclusief de dag van het parkeerverbod. 

 • Een verlenging moet je minstens 1 werkdag (24 uur) aanvragen voor jouw toelating afloopt.

 • Soms heeft de stad bijkomende informatie nodig om jouw aanvraag te verwerken. Wacht niet langer dan 3 kalenderdagen om die te bezorgen. Anders kunnen we de tijdige behandeling van jouw aanvraag niet garanderen en kan jouw dossier afgekeurd worden. 

Welke gegevens moet je toevoegen aan mijn aanvraag? 

Voeg bij jouw aanvraag een eenvoudige situatieschets toe. Dat is een schets van de straat waarop je duidelijk aangeeft welk deel van het voetpad of fietspad je wil innemen. Dit plan moet de volgende informatie bevatten:

 • straatnaam en huisnummers (bij voorkeur met recente foto’s)

 • rijrichting van het fietspad

 • afmetingen van de ruimte die je wilt innemen

 • afmetingen en plaats van de vrije doorgang voor fietsers en voetgangers 

 • als je ook een tijdelijk parkeerverbod aanvraagt voor de doorgang voor fietsers en voetgangers: de plaats van de borden voor het parkeerverbod

Tip: gebruik Geopunt als ondergrond voor jouw situatieschets, een portaal met geografische informatie van de overheid. Zoek naar basiskaart ‘GRB’. Je kan uiteraard ook het plan zelf tekenen. Bekijk ook de voorbeelden van situatieschetsen.

Hoeveel kost een toelating voor een werk met beperkte signalisatie?

Deze aanvraag is gratis, enkel wanneer je een parkeerverbod toevoegt aan jouw aanvraag is hier een kost aan gekoppeld.

Kan ik mijn aanvraag wijzigen of annuleren?

 • Vanaf 5 werkdagen voor de start van het parkeerverbod kan je een ingediend dossier niet meer wijzigen

 • Een annulatie vraag je minstens 3 dagen voor de startdatum van het parkeerverbod aan met een email naar tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be. 

Wat als ik straatmeubilair wil laten verplaatsen tijdens de werken?

Als er voor jouw werken straatmeubilair tijdelijk moet verwijderd worden (bv. Paaltjes, fietsbeugels, etc), moet je dit in jouw aanvraag vermelden in het veld ‘opmerkingen’. Je schrijft in dit veld een opsomming van al het te verwijderen straatmeubilair.

Aan het verwijderen van straatmeubilair is een extra kost verbonden. Deze kostprijs zit dus niet mee verrekend in de prijs van het parkeerverbod. Meer informatie en prijzen vind je terug in het retributiereglement.

Je zal na jouw aanvraag via mail een offerte ontvangen voor het verwijderen van het straatmeubilair. Je moet voor deze offerte jouw akkoord geven. Na het verwijderen en terugplaatsen van het straatmeubilair wordt de definitieve factuur opgestuurd.

Let op, indien meer straatmeubilair verwijderd moest worden dan aangegeven op jouw aanvraag, zal de prijs van de factuur hoger zijn dan de offerte. Geef dus zeker al het te verwijderen straatmeubilair door voor een correcte prijsindicatie.

Uitzonderlijke situaties

Jouw werken veroorzaken hinder voor het openbaar vervoer van De Lijn

Als jouw werken het openbaar vervoer hinderen, moet je ook het akkoord van De Lijn bij jouw aanvraag voegen. Deze toelating kan je aanvragen via De Lijn Antwerpen, Dienst Exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen, email: omleidingen.vvrantwerpen@delijn.be.

Je voert werken uit in de Diamantwijk 

Bekijk voor werken in de Diamantwijk (Hovenierstraat, Schupstraat of Rijfstraat) goed de bijzondere voorschriften en procedures na voor je aan jouw werken begint.

Contactgegevens dienst Tijdelijke Signalisatie - Parkeerborden

Stedelijk Contactcenter:

03 221 13 33

Maandag, woensdag en vrijdag: 9 tot 13 uur.

Dinsdag en donderdag: 12.30 tot 16.30 uur.

E-mail: tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door