Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Aanvraag tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie

Als u voor uw werken een (gedeelte van) het voetpad/fietspad inneemt, moet u zelf duidelijke verkeerssignalisatie plaatsen. U moet er ook voor zorgen dat fietsers en voetgangers veilig kunnen passeren. Voor u met uw werken start, hebt u een toelating voor een ‘tijdelijke inname voetpad/fietspad met beperkte signalisatie’ nodig.

Wat hebt u nodig om uw tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie online aan te vragen?

 • U hebt een A-profiel nodig.

 • U opent de toepassing best op een laptop/vaste computer via de webbrowser Google Chrome.

Vraag hier uw werk met beperkte signalisatie aan

Aanvragen

Let op, indien u ook parkeerplaatsen op de rijweg inneemt, moet u naast deze aanvraag ook een tijdelijk parkeerverbod aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor een tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie?

U moet aan ALLE volgende voorwaarden voldoen om de toelating te krijgen:

 • U neemt voor uw werken enkel een deel in van het voetpad en/of fietspad. 

 • U doet geen breekwerken in het fietspad of het trottoir.

 • De werken zijn van beperkte duurvoor een verhuislift, mobiele kraan of verhuiswagen 2 kalenderdagen of minder, voor een container 2 kalenderweken of minder en voor een stelling 4 kalendermaanden of minder

 • U garandeert een doorgang zonder obstakels voor voetgangers en fietsers. De doorgang moet de volgende afmetingen hebben:

BreedteHoogte
Enkel fietspad of voetpad1,5 meter breedte in uitzonderlijke situaties (beperkte ruimte): 1,20 m2,2 meter
Gecombineerde doorgang fietsers en voetgangersEnkele richting fietsverkeer: 2 meter Dubbele richting fietsverkeer: 2,5 meter2,2 meter
 • Soms moet u voor een doorgang met de juiste breedte ook parkeerplaatsen op de rijweg innemen. Dan moet u naast uw aanvraag ‘werk met beperkte signalisatie’ ook een tijdelijk parkeerverbod aanvragen. 
 • Dit kan enkel voor een mobiel toestel (verhuislift, mobiele kraan, verhuiswagen, schaarlift of hoogtewerker) 

 • U mag de parkeerplaatsen maximum voor 2 kalenderdagen innemen. 

 • U mag enkel een deel van de rijbaan innemen waar geparkeerd mag worden.

 • Als uw werk niet beantwoordt aan alle voorwaarden, kan u een aanvraag indienen voor een groot werk met inname van het openbare domein en werfsignalisatieDe doorlooptermijn van deze aanvraag is 20 werkdagen.

Hoe vraagt u een toelating aan om het fiets/voetpad in te nemen met beperkte signalisatie?

 • U doet uw aanvraag online met uw A-profiel. 

 • Een verlenging van uw toelating vraagt u aan via dezelfde link (klik op ‘mijn aanvragen’). 

Wanneer moet u de toelating aanvragen?

 • De aanvraag moet ten laatste 1 week voor de start van de werken worden ingediend (6 werkdagen). Er is geen spoedprocedure.

 • Een verlenging moet u minstens 1 werkdag (24 uur) aanvragen voor uw toelating afloopt.

 • Soms heeft de stad bijkomende informatie nodig om uw aanvraag te verwerken. Wacht niet langer dan 3 kalenderdagen om die te bezorgen. Anders kunnen we de tijdige behandeling van uw aanvraag niet garanderen en kan uw dossier afgekeurd worden. 

Welke gegevens moet u toevoegen aan mijn aanvraag? 

Voeg bij uw aanvraag een eenvoudige situatieschets toe. Dat is een schets van de straat waarop u duidelijk aangeeft welk deel van het voetpad of fietspad u wil innemen. Dit plan moet de volgende informatie bevatten:

 • straatnaam en huisnummers (bij voorkeur met recente foto’s)

 • rijrichting van het fietspad

 • afmetingen van de ruimte die u wilt innemen

 • afmetingen en plaats van de vrije doorgang voor fietsers en voetgangers 

 • als u ook een tijdelijk parkeerverbod aanvraagt voor de doorgang voor fietsers en voetgangers: de plaats van de borden voor het parkeerverbod

Tip: gebruik Geopunt als ondergrond voor uw situatieschets, een portaal met geografische informatie van de overheid. Zoek naar basiskaart ‘GRB’. U kan uiteraard ook uw plan zelf tekenen. Bekijk ook de voorbeelden van situatieschetsen.

Hoeveel kost een toelating voor een werk met beperkte signalisatie?

Deze aanvraag is gratis, enkel wanneer u een parkeerverbod toevoegt aan uw aanvraag is hier een kost aan gekoppeld.

Kan ik mijn aanvraag wijzigen of annuleren?

 • Vanaf 5 werkdagen voor de start van het parkeerverbod kan u een ingediend dossier niet meer wijzigen

 • Een annulatie vraagt u minstens 3 dagen voor de startdatum van het parkeerverbod aan met een email naar tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be. 

Wat als ik straatmeubilair wil laten verplaatsen tijdens de werken?

Als er voor uw werken straatmeubilair tijdelijk moet verwijderd worden (bv. Paaltjes, fietsbeugels, etc), moet u dit in uw aanvraag vermelden in het veld ‘opmerkingen’. U schrijft in dit veld een opsomming van al het te verwijderen straatmeubilair.

Aan het verwijderen van straatmeubilair is een extra kost verbonden. Deze kostprijs zit dus niet mee verrekend in de prijs van het parkeerverbod. Meer informatie en prijzen vindt u terug in het retributiereglement.

U zal na uw aanvraag via mail een offerte ontvangen voor het verwijderen van het straatmeubilair. U moet voor deze offerte uw akkoord geven. Na het verwijderen en terugplaatsen van het straatmeubilair wordt de definitieve factuur opgestuurd.

Let op, indien meer straatmeubilair verwijderd moest worden dan aangegeven op uw aanvraag, zal de prijs van de factuur hoger zijn dan de offerte. Geef dus zeker al het te verwijderen straatmeubilair door voor een correcte prijsindicatie.

Uitzonderlijke situaties

Uw werken veroorzaken hinder voor het openbaar vervoer van De Lijn

Als uw werken het openbaar vervoer hinderen, moet u ook het akkoord van De Lijn bij uw aanvraag voegen. Deze toelating kan u aanvragen via De Lijn Antwerpen, Dienst Exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen, email: OmleidingenStad.ANT@delijn.be.

U voert werken uit in de Diamantwijk 

Bekijk voor werken in de Diamantwijk (Hovenierstraat, Schupstraat of Rijfstraat) goed de bijzondere voorschriften en procedures na voor u aan uw werken begint.

Contactgegevens dienst Tijdelijke Signalisatie - Parkeerborden

Stedelijk Contactcenter:

03 221 13 33

Maandag, woensdag en vrijdag: 9 tot 13 uur.

Dinsdag en donderdag: 12.30 tot 16.30 uur.

E-mail: tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door