Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Herinrichting Paardenmarkt

De stad en het district Antwerpen willen de verkeersveiligheid op de Paardenmarkt verbeteren. Om dit te realiseren kreeg de straat in mei 2017 een andere inrichting tussen de Italiëlei en de Vekestraat.

Asfaltering tussen Italiëlei en Rijnpoortvest

Als het weer het toelaat, wordt de noordelijke kant van de Paardenmarkt tussen de Italiëlei en de Rijnpoortvest vanaf 18 december geasfalteerd. De werken duren tot en met 21 december. Hierdoor is de Rijnpoortvest niet bereikbaar vanop de Paardenmarkt.

 • Bereikbaarheid Rijnpoortvest

Tijdens de werken is de Rijnpoortvest enkel bereikbaar via de Ankerrui. Verkeer dat van de Leien komt en in de Rijnpoortvest moet zijn, rijdt om via de Londenstraat, Rijnkaai, Brouwersvliet. Op de Ankerrui Zuid zal er één rijstrook beschikbaar zijn voor lokaal verkeer naar de Stijfselrui of de Rijnpoortvest.

 • Bereikbaarheid Paardenmarkt

Op de Paardenmarkt blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Enkel op 20 december is het niet mogelijk om de Paardenmarkt in te rijden vanaf de Leien. De Paardenmarkt uitrijden via de Leien kan wel. Verkeer dat van de Leien komt en op de Paardenmarkt moet zijn, rijdt om via de Londenstraat, Rijnkaai, Brouwersvliet en Hessenplein.

Update 22 september 2017

Ondertussen werden zowel de presentatie als het verslag van het overlegmoment van 14 september 2017 online geplaatst. Het vervolg van dit overlegmoment is gepland op 5 oktober.

donderdag 5 oktober 2017 
van 18.00 uur tot 19.30 uur
in de zaal Tarmac van Gate15
Kleine Kauwenberg 15, 2000 Antwerpen

Update 7 september 2017

Afgelopen voorjaar werd de Paardenmarkt gedeeltelijk heringericht. De asfaltlaag werd vernieuwd, er werden snelheidsremmers aangebracht en de rijbaan werd versmald. De voorziene groenzones en de invulling van de wandelzone staan nog op het programma.

Vanuit de buurt ontvangen we signalen dat er verbetermogelijkheden zijn.
Daarom willen we u graag de stand van zaken meegeven en uw mening over de reeds uitgevoerde herinrichting horen.

U bent van harte welkom op:

donderdag 14 september 2017
tussen 18.00 uur en 19.30 uur
in de zaal Meet & Greet van Gate15
Kleine Kauwenberg 15, 2000 Antwerpen

Update 28 augustus 2017

Sinds begin augustus hangt de bekendmaking van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning uit ter hoogte van de Italiëlei. Dit betreft de stedenbouwkundige vergunning ingediend op 8 februari 2017 en verleend op 21 april 2017. Op verzoek van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar wordt de aanvraag nu aan een openbaar onderzoek onderworpen. 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen of via e-mail aan stedenbouwkundige.vergunningen@stad.antwerpen.be, vóór het einde van het openbaar onderzoek dat start op 8 augustus 2017 en dertig dagen duurt. Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/SW/V/SV2017293

De aanvraag kan worden ingekeken bij het bedrijf stadsontwikkeling, afdeling stedenbouwkundige vergunningen, Francis Wellensplein 1, 2018 Antwerpen. Openingsuren: dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. U dient zich ten laatste een half uur voor sluiting aan te melden.

 

Verloop werken

WanneerWat
2 mei t/m 7 meiVoorbereidende werken / Enkelrichtingsverkeer vanaf de Leien richting Klapdorp
8 mei t/m 21 meiWegenwerken aan de zuidzijde Paardenmarkt / Enkelrichtingsverkeer vanaf de Leien richting Klapdorp
22 mei t/m 28 meiWegenwerken aan de noordzijde Paardenmarkt / Belijningen en signalisatie worden geplaatst / Enkelrichtingsverkeer vanaf de Leien richting Klapdorp
2 juni t/m 4 juniHet kruispunt Paardenmarkt - Hessenbrug - Vekestraat wordt afgesloten: geen doorgang mogelijk van 2 juni (21 uur) tot 4 juni (7 uur)
vanaf 5 juniVerkeer kan opnieuw in beide richtingen rijden

Update 24 mei 2017

De werken zullen een week eerder dan gepland stoppen. Omwille van een bezwaarschrift kan het vooropgestelde plan niet volledig uitgevoerd worden. De plantvakken kunnen nog niet aangelegd worden. Hierdoor wordt tweerichtingsverkeer op de Paardenmarkt weer mogelijk vanaf maandag 5 juni

Na de behandeling van het bezwaarschrift kan u op deze webpagina de nieuwe planning lezen

Update 9 mei 2017

 • De werken aan het kruispunt Vekestraat - Hessenbrug zijn verschoven naar 2 juni (21 uur) tot 4 juni (7 uur). Op dat moment zal de Paardenmarkt niet open zijn voor doorgaand verkeer.
   
 • Omwille van de werken aan de Noorderlijn zal de aansluiting van de Paardenmarkt met de Italiëlei in een latere fase worden uitgevoerd. De werken aan de Paardenmarkt beperken zich vanaf de Rijnpoortvest tot aan de Hessenbrug.
   
 • Er zijn werken in de Ankerrui ter hoogte van de Tunnelplaats. Hierdoor zal de Rijnpoortvest enkel te bereiken zijn vanuit de Paardenmarkt. Er wordt tijdelijk plaatselijk dubbelrichtingsverkeer voorzien. Gelieve de signalisatie op te volgen! 
   
 • Op 6 juni worden een aantal proefsleuven gegraven in de Ankerrui (ten zuiden van de Tunnelplaats).
  Hier zal tijdelijk hinder zijn van 7 uur tot 15 uur. 
   

Wat gebeurt er?


Vanaf 2 mei tot 9 juni gaan een aantal aannemers aan de slag op de Paardenmarkt. Gedurende deze periode wordt de volledige asfaltlaag tussen de Italiëlei en de Vekestraat vernieuwd. De rijstroken worden versmald aangelegd en er zijn bijkomende snelheidsremmende maatregelen voorzien in de vorm van buskussens en verkeerseilandjes.

De verkeerslichten op het kruispunt met de Rodestraat en Rijnpoortvest zullen verdwijnen om de doorstroom te bevorderen. De inplanting van de parkeerplaatsen is grotendeels behouden. De parkeerbalans blijft neutraal.

In het vrijgekomen gedeelte aan de noordzijde van de Paardenmarkt worden plantvakken aangelegd. Meer dan 500 m² van de verharde ruimte wordt omgevormd tot groene ruimte. De plantvakken en de vrijgekomen verblijfsruimte worden ingevuld door het gezamenlijke ontwerp van de 4 laureaten van het wedstrijdontwerp.

De beplanting zal afwisselend bestaan uit een bosachtige aanplant en graanveldjes, uitgedacht door respectievelijk het duo Machteld Bernaert en Anna Godzina en door Christos Papasotiriou. Tjallie Kooistra ontwikkelde fietsenstallingen die visueel verwijzen naar het historische gebruik van de Paardenmarkt. Tenslotte bedacht Adam Galach een installatie met aangepaste publiciteitsborden die op diverse plaatsen tussen de groene ruimte zal worden geplaatst.

Op 21 maart organiseerde het district Antwerpen een infovergadering waar u het definitieve plan kon inkijken en waar het tijdsverloop van de werken in detail beschikbaar was. Deze informatie kan u hier terugvinden.

Minderhindervergunning

Een deel van de garages zal tijdelijk niet bereikbaar zijn. Eigenaars of huurders van een garage op de Paardenmarkt hebben recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be > Vergunningen > Minderhindervergunning kan u een aanvraagformulier downloaden. Voor meer informatie kan u terecht bij GAPA op het nummer 03 727 16 60 of via mail naar info@gapa.antwerpen.be.

Sorteerstraatjes

Tijdens de werken zal het sorteerstraatje ter hoogte van Paardenmarkt 94 buiten gebruik worden gesteld. Het sorteerstraatje ter hoogte van de Venusstraat blijft bruikbaar. De wekelijkse huisvuilophaling blijft ook gewoon doorgaan. Plaats uw huisvuil op een bereikbare hoek. Meer informatie vindt u op: www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het team Participatie van het district Antwerpen.
Mail naar participatie.2000@stad.antwerpen.be of bel naar 03 338 33 10.

www.noorderlijn.be: informatie over de werken aan de Leien.
www.slimnaarantwerpen.be:  informatie over de mobiliteit in en naar Antwerpen.

 

Project met steun van de Burgerbegroting
Dit artikel is gedeeld door