Simulatie van de voetgangersuitgang parkings onder de Gedempte ZuiderdokkenQ-park

Parkings Gedempte Zuiderdokken

Onder de Gedempte Zuiderdokken komen twee publieke parkings, parking Steendok en Kooldok. Dit najaar start de aanleg van parking Steendok. Eens de auto’s onder de grond zijn verdwenen, kan deze grote ruimte een nieuwe, groene invulling krijgen.

Onder de Gedempte Zuiderdokken komen 2 nieuwe ondergrondse parkings: parking Kooldok en Steendok. Samen bieden ze zo’n 2000 parkeerplaatsen voor auto’s en zo’n 300 voor fietsen. Ook buurtbewoners kunnen in de parkings terecht om een parkeerplaats te huren. De parkings worden gebouwd en uitgebaat door Q-park Belgium nv.

Vanuit deze parkings, de zogenoemde ‘Park & Walks’, is de binnenstad van Antwerpen makkelijk te voet te bereiken. Zo kan de stad de Scheldekaaien en de Zuiderdokken bovengronds herinrichten als fijne verblijfsruimte voor bewoners en bezoekers.

Parkings binnen de oude dokranden

De parkings worden gebouwd binnen de oude dokranden van het Kooldok en het Steendok. De bovenste 1,5 meter van de dokken zijn met het dempen afgebroken maar de overige delen zijn goed bewaard en zullen ook vanuit de parkings terug zichtbaar worden.

De parkings tellen elk 4 verdiepingen onder de grond met op niveau -1 de fietsenparkings. Op de niveaus -2, -3 en -4 is er aan elke voetgangersuitgang steeds voorzien in parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Ook zijn er laadplaatsen voor elektrische auto’s of fietsen.

Boven de parkings komt een grondlaag van 1.5 meter. Zo kunnen er in de toekomst ook bomen worden geplant.

Aansluiting nieuwe parkings op de bestaande parkeerroute

Parking Steendok is bereikbaar via de Namenstraat, de uitrit bevindt zich in de Vervierstraat (naast het Fotomuseum). Parking Kooldok is bereikbaar via de Scheldestraat, de uitrit bevindt zich in de Wapenstraat (naast het M HKA).

De uitgangen voor de voetgangers liggen buiten de dokrand, zo blijft de open pleinruimte zo groot mogelijk. Fietsers kunnen de parking bereiken via een flauwe trap met aan weerszijden een fietsgoot, gelegen op de centrale assen van het toekomstige plein. 

Beide parkings sluiten aan op de bestaande parkeerroute langs de Leien en de Scheldekaaien. De in- en uitritten zijn zo gekozen dat het autoverkeer automatisch mee op deze route aansluit en niet verder de stad in moet rijden. 

Situering van de parkings tussen de oude dokwanden
Situering van de parkings tussen de oude dokwanden
Q-park1|5
Simulatie uitrit van de parkings
Simulatie uitrit van de parkings
Q-park1|5
Simulatie autoinrit van de parking
Simulatie autoinrit van de parking
Q-park1|5
Simulatie voetgangerstoegang op het plein
Simulatie voetgangerstoegang op het plein
Q-park1|5
Simulatie fietserstoegang op het plein
Simulatie fietserstoegang op het plein
Q-park1|5
Dit artikel is gedeeld door