Rosier, AntwerpenStad Antwerpen

Heraanleg Rosier, Bredestraat & Begijnenstraat

De riolering in de Begijnenstraat, Bredestraat en Rosier is aan vervanging toe. Zowel de riolering als het wegdek worden opnieuw aangelegd. De werken gaan van start op 13 februari 2019.

Timing

Op 13 februari 2019 gaat de aannemer Colas nv van start met de heraanleg van de Begijnenstraat, Bredestraat en Rosier. Samen met Aquafin voorziet het district Antwerpen een heraanleg van de riolering en bestrating. In eerste instantie wordt er gewerkt aan de zuidzijde van de Begijnenstraat (Kasteelpleinstraat) tot aan het midden van de parking van de gevangenis. 

OPGELET: deze timing is afhankelijk van de weersomstandigheden en van onvoorziene obstakels. Wegens het ontbreken van de nodige vergunningen kon de geplande start van 4 februari niet uitgevoerd worden. De eerste werken starten een week later.

  

Locatie

tijdsplanning

Begijnenstraat zuid: tot aan parking gevangenis, inclusief kruispunt Begijnenstraat - Sint-Rochusstraat

13 februari 2019 - maart 2019

Kruispunt Rosier - Vleminckveld

maart 2019

Rosier, inclusief kruispunt met Begijnenstraat

maart 2019 - juni 2019

Begijnenstraat noord, vanaf parking gevangenis

april 2019 - juni 2019

Bredestraat, exclusief kruispunt Kleine Markt

juni 2019 - september 2019

Kruispunt Bredestraat - Kleine Markt

augustus 2019 - september 2019

De plannen in 't kort

Het district zal de drie straten herinrichten als woonerf. Dat betekent een gelijkgrondse aanleg, dus zonder niveauverschillen. Het concept werd in februari 2017 aan de bewoners en handelaars uit de buurt voorgesteld. Hun opmerkingen werden doorgegeven aan de ontwerpers en aan de districtsbestuur. Waar mogelijk werden ze meegenomen in het definitieve ontwerp dat in juli 2017 goedgekeurd werd. Op 14 januari 2019 volgde een infomoment in DE Studio.

Bent u benieuwd naar de definitieve plannen? Bekijk ze onderaan dit artikel in de bijlages.

Minderhindervergunning

Tijdens de werken wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer en zijn de garages in fases niet bereikbaar. Als u niet beschikt over een vergunning voor bewoners en eigenaar of huurder van een garage bent, dan heeft u recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag parkeren in de buurt.

Op www.parkereninantwerpen.be kan u een aanvraagformulier invullen. Voor meer informatie kan u terecht bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen op het nummer 03 727 16 60 of via mail naar mobiliteitenparkeren@antwerpen.be.
 

Minderhinder handelaars

Handelszaken die in de werfzone liggen, kunnen gebruik maken van minderhindermaatregelen. Via www.ondernemeninantwerpen.be kan u een overzicht bekomen. Voor extra vragen kan u terecht bij het bedrijvenloket via bedrijvenloket@antwerpen.be of telefonisch op 03 338 66 88.
 

Geveltuin

De heraanleg van uw straat is hét moment om een geveltuintje aan te leggen.
Het district voorziet het plantvak, teelaarde en planten. U kan zich inschrijven tot vlak voor de start van de werken voor uw woning/handelszaak.
 

Huisvuilophaling

De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats uw huisvuil op een bereikbare hoek.
Meer informatie vindt u op:  /nl/overzicht/afvalophaling.
 

Meer info

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het team Participatie van het district Antwerpen.
Mail naar participatie.2000@antwerpen.be of bel naar 03 338 33 10.
 

Overzicht fasering
Dit artikel is gedeeld door