Herentalsebaan Joost Joossen

Heraanleg Herentalsebaan

De Herentalsebaan, de winkelstraat van Deurne-Zuid, krijgt een volledige opknapbeurt in 2018. Zowel de rijweg, de voetpaden als de straatverlichting worden vernieuwd. De werken starten op 4 april 2018 en duren tot eind december 2018. 

Schrijf in voor de digitale nieuwsbrief over de werken op de Herentalsebaan

Wil u op de hoogte blijven van de werken en eventuele hinder op de Herentalsebaan? Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

De stad Antwerpen en het district Deurne werken voortdurend aan de vernieuwing van straten en pleinen. De heraanleg van de Herentalsebaan is een prioritair project. Deze winkelstraat krijgt een volledige vernieuwing en opwaardering waarmee de toekomst van het winkelhart van Deurne-Zuid ondersteund wordt. De werken starten op 4 april 2018 en duren tot eind december 2018.  De aannemer zal in verschillende fasen werken. De nutsmaatschappijen zijn ondertussen al gestart met voorbereidende werken. 

Infomoment

Op dinsdag 6 maart vond in AZ Monica een infomoment plaats over de vernieuwing en de heraanleg van de Herentalsebaan? De projectleider van de stad Antwerpen en de aannemer gaven er een toelichting over het verloop van de werken. U kan hier de presentatie bekijken of onderaan deze pagina downloaden. Het verslag van het infomoment kan u hier lezen of onderaan deze pagina downloaden.

Openstelling zones Herentalsebaan op 20 september 2018

De vernieuwing van de Herentalsebaan gaat de laatste fase in. Verschillende delen zijn ondertussen afgewerkt en kunnen vanaf donderdag 20 september 2018 terug in gebruik genomen worden. Op 3 september 2018 startten de werken tussen de Waterbaan en de parking van AZ Monica. Deze laatste fase duurt tot 21 december 2018.

p donderdag 20 september 2018 stelt de aannemer volgende zones van de Herentalsebaan open:

 • van de Florent Pauwelslei tot aan de parking van AZ Monica
 • het kruispunt met de Waterbaan en de Sterckshoflei
 • vanaf dit kruispunt tot aan ’t Mestputteke.

Parkeren

 • De parking van AZ Monica kan u bereiken vanuit de Florent Pauwelslei.
 • Parking Elite is afgewerkt en is toegankelijk via het kruispunt met de Sterckshoflei en de Waterbaan en via ‘t Mestputteke.

OpgeletParkeren in de winkelstraat (tussen ’t Mestputteke en de Florent Pauwelslei) moet nu aan de even zijde van de straat, de kant van parking Elite. De parkeerstrook is er gemarkeerd met kleine witte tegels. Aan de oneven zijde is er enkel een voetpad. Foutparkeerders zullen beboet worden.

Verdere afwerking Herentalsebaan

Fase 8, van Herentalsebaan 292/269 tot aan de parking van AZ Monica, loopt nog tot 21 december 2018.

Vanaf 20 september 2018 start het tweede deel van deze fase: vanaf het kruispunt Stevenslei-Van den Hautelei wordt de Herentalsebaan opengebroken en heraangelegd. Beide zijstraten worden tijdelijk doodlopend.

Donderdag 20 september werkt de aannemer vanaf 20 uur tot na middernacht aan de bovenleidingspalen van de tram tussen de Luitenant Lippenslaan tot net voorbij ’t Mestputteke. Deze werken zorgen niet voor geluidshinder.

Fasering en timing

 • Fase 8/1: van 3 september t.e.m. 21 december 2018: Herentalsebaan 292/269 – tot vóór kruispunt Stevenslei
 • Fase 8/2: van 20 september t.e.m. 21 december 2018: Vanaf kruispunt Stevenslei – tot aan parking AZ Monica

Deze fasering en timing kan uitzonderlijk aangepast worden door slecht weer of andere onvoorziene factoren.

Werken

De straat wordt van gevel tot gevel heraangelegd: de rijbaan, voetpaden en verlichting worden volledig vernieuwd. Dit gebeurt in verschillende stappen:

Stap 1: opbreken bestaande tramsporen en kasseien rijbaan
Stap 2: aanpassen huisaansluiting riolering
Stap 3: leggen van nieuwe kabels De Lijn
Stap 4: plaatsen nieuwe tramsporen
Stap 5: aanleggen betonverharding rond tramsporen
Stap 6: opbreken en heraanleggen voetpad aan de even zijde
Stap 7: opbreken en heraanleggen voetpad aan de oneven zijde

Hinder

 •  De werkzone op de Herentalsebaan vanaf 292/269, inclusief parking Keteleer, tot aan de parking van AZ Monica zal niet meer toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.
 • De parking van AZ Monica blijft altijd toegankelijk: tot 3 september 2018 vanuit de Stevenslei, daarna langs de Florent Pauwelslei.
 • De woningen blijven altijd bereikbaar voor voetgangers. Om de 100 meter wordt een voetgangersdoorsteek voorzien.
 • Garages in deze werkzone zullen niet bereikbaar zijn tot 21 december 2018.

Omleiding

 • De Sint-Rochusstraat wordt doodlopend vanaf 3 september 2018.
 • Het kruispunt Waterbaan-Sterckxhoflei gaat opnieuw open in beide richtingen vanaf 20 september 2018.
 • De Stevenslei en de Van den Hautelei worden doodlopend vanaf 20 september 2018.

De aannemer plaatst tijdig omleidingssignalisatie.

Huisvuilophaling

Woont u in de werkzone? Plaats uw huisvuil dan iedere maandagochtend vóór 7 uur voor uw deur. Volg daarbij de gewone ophaalkalender. De aannemer verzamelt alles en brengt het naar een afgesproken plek buiten de werkzone waar de vuilniswagen het maandagmiddag ophaalt.

Fasering werken Herentalsebaan

Plannen

De voorgestelde plannen voor de Herentalsebaan kan u hier bekijken (laatste infopaneel).  

Openbaar vervoer

Vanaf 3 april 2018 tot het einde van de werken, kan er door de heraanleg, geen tram meer rijden op de Herentalsebaan.

 • Tram 8 zal dan via de reisweg van tram 10 naar eindhalte ‘Schotensesteenweg’ op de Turnhoutsebaan rijden.
 • Tram 24 wordt ingekort tot halte ‘Stenenbrug’ in Borgerhout net binnen de Ring.
 • Tram 9 neemt de bediening van P+R Wommelgem over van tram 8. Dat betekent dat de tram rechtdoor rijdt van de Dascottelei naar de Florent Pauwelslei in plaats van af te draaien naar Silsburg.

Tussen halte ‘Stenenbrug’ en Silsburg is er geen trambediening. Toch kunnen enkel tramhaltes ‘Waterbaan’ en ‘Stevenslei’ tijdens de werken in het geheel niet bediend worden.Tram 9 kruist de Herentalsebaan aan het ziekenhuis AZ Monica. De haltes op de Florent Pauwelslei en de Dascottelei kunnen een alternatief zijn voor sommige haltes op de Herentalsebaan.

Tussen Silsburg en Stenenbrug kunnen de reizigers ook gebruik maken van de vaste lijnen 420 en 421 en extra pendelbussen met het lijnnummer 42. De bussen rijden via Stenenbrug, Herentalsebaan en Boterlaarbaan. Ze bedienen de bestaande bushaltes en enkele vervanghaltes aan de tramhaltes op Stenenbrug waar normaal geen bus stopt.

De bussen maken een vlotte overstap mogelijk op trams 8, 10 of 24 naar het centrum van Antwerpen in de omgeving van de Turnhoutsepoort in Borgerhout. Tram 24 kan u nemen aan de halte ‘Stenenbrug’ in de gelijknamige straat, trams 8 en 10 in metrostation ‘Zegel’.

Lijnen 420 en 421 worden omgeleid langs de Turnhoutsepoort om deze overstap mogelijk te maken. Dat betekent dat de haltes in de Luitenant Lippenslaan niet worden bediend.

De pendelbussen (lijn 42) rijden richting Silsburg hetzelfde traject als lijnen 420 en 421. Aan Silsburg maakt pendel 42 een grote lus: via de Boterlaarbaan tot Silsburg, en dan via de Herentalsebaan (langs halte ‘Dassastraat’) en de Florent Pauwelslei terug naar de Boterlaarbaan.

Hier vindt u alle relevante informatie over De Lijn over de bediening van trams en bussen. 

Hebt u vragen over de voorrangsregeling van trams, klik hier.

Openbaar vervoer tijdens de werken op de Herentalsebaan

Minder hinder handelaars

Er zijn verschillende instanties die, voor handelaars die geconfronteerd worden met wegenwerken, bepaalde minder hinder maatregelen hebben uitgewerkt. Alle informatie hierover vindt u hier terug.

Heeft u hierover nog verdere vragen, neem dan contact op met het Bedrijvenloket via tel. 03 338 66 88 of bedrijvenloket@stad.antwerpen.be .

Nieuwsbrief

Wil u op de hoogte blijven van de werken en eventuele hinder op de Herentalsebaan?
Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief via deze link.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel.03 338 45 36
herentalsebaan.deurne@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door