Een vernieuwende, alternatieve woonvorm in Antwerpen. Collectief Noord Architecten

Wedstrijd vernieuwende, alternatieve woonvormen

Wilt u een alternatief woonproject in Antwerpen realiseren? Dan kan u deelnemen aan een wedstrijd rond vernieuwende en alternatieve woonvormen. Als uw project wordt geselecteerd, krijgt u financiële ondersteuning. De stad wil zo vernieuwende en alternatieve woonvormen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod.

Wat zijn vernieuwende, alternatieve woonvormen?

Dit zijn woonvormen die verder gaan dan de bestaande klassieke woonvormen. Het gaat om woonvormen:

  • waarbij ruimtes worden gedeeld tussen bewoners,
  • waar er uiteenlopende functies of activiteiten plaatsvinden,
  • waar verschillende doelgroepen of gezinnen wonen,
  • waarbij wordt gewerkt met alternatieve betalingsvormen,
  • die streven naar duurzaam, betaalbaar en buurtgericht wonen.

Wedstrijdprijs

De geselecteerde woonprojecten krijgen financiële ondersteuning van de stad. Projecten met meer dan 50 wooneenheden, kunnen 500.000 euro krijgen. Kleinere projecten, met 5 tot 49 wooneenheden, kunnen 100.000 euro krijgen

Wie kan deelnemen?

Elk individu, organisatie, vereniging of bedrijf die een alternatief woonproject wil realiseren in Antwerpen kan deelnemen.

  • U kan als individuele (rechts)persoon of in samenwerkingsverband deelnemen. 
  • U vindt de specifieke voorwaarden om deel te nemen in het wedstrijdreglement.

Hoe deelnemen?

U kan tot en met 6 februari 2018 (13 uur) deelnemen.

  1. Lees het wedstrijdreglement.
  2. Vul het wedstrijdformulier in.
  3. Stuurt het ingevulde formulier en eventuele bijlagen (zie wedstrijdreglement) ten laatste op 6 februari 2018 (13 uur) naar woonregie@stad.antwerpen.be met als onderwerp Wedstrijdaanvraag vernieuwende, alternatieve woonvormen

De stad kan u op elk moment in de procedure extra informatie of documenten vragen.

Meer info

Dienst Woonregie
Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
tel. 03 338 60 28
woonregie@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door
Wonen
30200+