Simulatie fietspad aan Blue Gate

Kom naar de info-avond over Blue Gate

Hoe ver staat de ontwikkeling van de bedrijvensite Blue Gate Antwerp? Kom eens luisteren en vragen stellen op een van de twee info-avonden. U krijgt er een stand van zaken van het project, met focus op het aspect waterhuishouding en mobiliteit. 

De vroegere site Petroleum Zuid zal via een masterplan gesaneerd worden en omgevormd tot het duurzame bedrijvenpark Blue Gate Antwerp. Dat zal 63 hectare ruimte bieden voor onderzoek en ontwikkeling, innovatieve productie en logistiek.

Info-avonden over Bluegate

  • dinsdag 20/6, 20 uur, Steiger 3, Zandkamp 4, 2660 Hoboken
  • dinsdag 4/7, 20 uur, KDG Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen

Inschrijven doet u via infoavond@bluegateantwerp.eu. U kan vooraf ook vragen indienen via hetzelfde mailadres.

Meer info

www.bluegateantwerp.eu

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!
Dit artikel is gedeeld door