Werner De Dobbeleer (VSV) Jonathan Ramael

Zorg mee voor de veiligheid van kinderen in het verkeer

Met het nieuwe schooljaar in zicht lanceert de Antwerpse politie eind augustus de verkeerscampagne 'Word ook mijn maat op straat'. “Zeker lagereschoolkinderen verdienen extra aandacht,” zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Werner De Dobbeleer: “Tot de leeftijd van 9 jaar is het voor kinderen moeilijk om risico’s in het verkeer op te merken. Ze kunnen hun aandacht minder goed op één ding richten en hebben het moeilijker met het lokaliseren van geluiden, bijvoorbeeld van een naderende auto.”

Veilig naar school

“Scholen doen zelf vaak al heel wat moeite om hun leerlingen veilig door het verkeer te leiden. Ze geven verkeerslessen met bijhorend fiets- en voetgangersexamen, stippelen veilige schoolroutes uit of organiseren begeleide fiets- of voetgangerstrajecten, dankzij de vrijwillige hulp van leerkrachten of verkeersouders. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid niet bij scholen alleen. Ook ouders en andere weggebruikers bepalen mee de veiligheid van kinderen op straat.”

Tips voor bestuurders

“Kinderen zijn impulsief en kunnen plots de straat oprennen als ze bijvoorbeeld een vriendje zien aan de overkant. Alert zijn is daarom de boodschap. Minder uw snelheid wanneer er kinderen in de buurt zijn en laat uw gsm achterwege zodat u zich ten volle op het verkeer kan concentreren. Dat geldt trouwens niet enkel voor autobestuurders, maar ook voor fietsers en bromfietsers.”

Tips voor ouders

“Maak uw kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd met het verkeer. Neem ze regelmatig mee op straat en bouw op die manier verkeerservaring op. Zo leren ze omgaan met verschillende verkeerssituaties. Ook aangepaste kledij is belangrijk: een fluovestje zorgt voor een betere zichtbaarheid, een fietshelm halveert de kans op een ernstig hoofdletsel bij aanrijding. Maak ook duidelijke afspraken met uw kind. Leer bijvoorbeeld dat de stoeprand altijd gelijk is aan de ‘stoprand’. Een laatste tip: geef zelf steeds het goede voorbeeld. Kinderen imiteren de goede gewoontes van hun ouders, maar ook de slechte, zoals vloeken in de auto of oversteken door het rode licht.”

1 reactie op dit artikel:
Jouw avatar
manu.ford@hotmail.com

inlassan in hun pakket hoe rijd ik veillig op onze straten

Dit artikel is gedeeld door