Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Groene strook Deurne

Groenplan Deurne

De stad Antwerpen en het district Deurne werken aan een visie voor het groen in Deurne. Dit moet op termijn beschermd en kwalitatief versterkt worden. Een eerste stap is in kaart brengen wat er vandaag al allemaal is of beter kan. Dat doet de stad aan de hand van een grondige analyse. 

Een groenplan voor Deurne

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen in Deurne dat er vandaag al is én het kwalitatief te versterken, werken we aan een visie onder de noemer 'Groenplan Deurne'. Het eerste officiële, juridisch document voor een Groenplan is de procesnota. In de procesnota legt de stad de verschillende fasen vast die gevolgd worden voor de opmaak van het Groenplan Deurne. Dat zijn er vier:

  • Analyse
  • Visie
  • Voorontwerp
  • Definitief ontwerp 

Er werd al een analyse van het groen in Deurne gedaan en een inventaris opgemaakt van alle groenelementen. Daaruit bleek dat Deurne zowel typisch stedelijke als eerder randstedelijke groenkenmerken heeft. Naast enkele grote landschappen, omvat Deurne ook tientallen kleine groenelementen zoals plantsoenen, parkjes en groende lanen. Naast die variëteit aan groenelementen werden ook enkele knelpunten en opportuniteiten van het groen areaal per wijk in beeld gebracht.

Wat zijn de stappen?

De procesnota met de vaststelling van de opmaak in vier fases werd in juni 2017 door het districts- en stadscollege goedgekeurd. De analysenota is nu afgerond en goedgekeurd door het college op 4 mei 2018. Alle informatie is verzameld en verwerkt in de analysenota en meegenomen als basis voor de andere fases van het groenplan.

De ambitie is om in het voorjaar van 2018 te starten met de visiefase en om tegen het najaar van 2018 een definitief goedgekeurd Groenplan Deurne te hebben.

Van overkoepelend naar lokaal Groenplan

De stad schreef haar visie op het groen in Antwerpen neer in een Groenplan dit stadsbrede Groenplan werd goedgekeurd in februari 2017 en wordt nu stap voor stap uitgerold voor de districten, in overleg met de betrokken districtsbesturen. Deurne is als eerste aan de beurt.

District Deurne is als eerste aan de beurt om de richtlijnen toe te passen op het eigen groenareaal. Door de combinatie van zowel typisch stedelijke als eerder randstedelijke groenkenmerken en verschillende typen groenelementen vormt Deurne een goede piloot om de methodiek voor de specifieke groenplannen helemaal scherp te stellen.

Meer info

Meer informatie over het Groenplan Deurne en het overkoepelende Groenplan vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning

 ruimtelijkeplanning@antwerpen.be 

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door