Simulatiebeeld van gerestaureerde zaal HarmonieAtelier Kempe Thill

Restauratiewerken zaal Harmonie van start

Begin november starten de grondige restauratie- en aanpassingswerken aan zaal Harmonie in het Harmoniepark. Vanaf 2020 krijgt het historische gebouw een nieuwe functie als districtshuis van Antwerpen.

Het 170 jaar oude gebouw Harmonie is dringend aan restauratie toe. Het monument wordt gerestaureerd naar het ontwerp van het gerenommeerde Rotterdamse architectenbureau Atelier Kempe Thill. Het nieuwe ontwerp respecteert het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw. Zaal Harmonie krijgt opnieuw de uitstraling van weleer: het stucwerk van interieur en gevels wordt hersteld en waar nodig gereconstrueerd. De bestaande gevels krijgen opnieuw monumentaal houten schrijnwerk en de daken de originele dakbedekking. Ook de oranjerie en conciërgewoning worden gerestaureerd.

Behalve een vakkundige integrale restauratie van de Harmonie, oranjerie en conciërgewoning, worden deze gebouwen ook uitgerust met alle nodige technieken om een hedendaagse en toekomstgerichte dienstverlening mogelijk te maken.

Vanaf 2020 krijgt de Harmonie immers een nieuwe functie als districtshuis van Antwerpen. De centrale ruimte van de grote zaal zal niet alleen dienst doen als loketzaal waar diverse diensten aangeboden worden aan de burger. Er zullen ook publieke evenementen kunnen plaatsvinden zoals een receptie, tentoonstelling, voorstelling of lezing. De overige administratieve functies (onder meer werkplekken en personeelsrefter) krijgen een plaats in de naastliggende ruimten. De vroegere conciërgewoning aan Mozartstraat 7 biedt ruimte voor de kantoren van de districtsschepenen en vergaderzalen. De oranjerie wordt geïntegreerd in de werking van zaal Harmonie als districtshuis van Antwerpen en zal herbestemd worden voor het houden van districtsraadzittingen en voor de mogelijkheid van gebruik als horeca.

Simulatie gerestaureerde zaal Harmonie
Ateliet Kempe Thill2|4
Simulatiebeeld Grote zaal
Grote zaal
Atelier Kempe Thill2|4
Simulatiebeeld Grote zaal
Grote zaal
Atelier Kempe Thill2|4
Simulatiebeeld gerestaureerde oranjerie
Oranjerie
Atelier Kempe Thill2|4

Harmonieus geheel met het park

In 2015 is park Harmonie opnieuw aangelegd in de geest van een 19de-eeuws landschapspark met typerende glooiende gazonvlakken en slingerende wandelpaden. Het park, de opnieuw in werking gestelde fontein van het Peter Benoitmonument en het  gerestaureerde gebouw vormen in de toekomst een harmonieus en aantrekkelijk geheel in de Antwerpse binnenstad.

Geschiedenis van zaal Harmonie

Het neoclassicistische gebouw was oorspronkelijk een zomerlokaal van de Koninklijke Maatschappij der Harmonie. Deze vereniging van muziekliefhebbers kocht in 1844 de gronden langs de steenwegen naar Berchem en Wilrijk aan om er een concertgebouw op te richten. Ze organiseerde een architectuurwedstrijd waarvoor architect Pieter Dens het winnende concept indiende. Het nieuwe gebouw met oranjerie werd in juli 1846 feestelijk ingehuldigd.

In 1923 kocht de stad Antwerpen de site aan en veranderde ze de tuin in een publiek stadspark. Gedurende tientallen jaren behield de zaal zijn functie als concert- en evenementenzaal.

De zaal, de oranjerie en de voormalige conciërgewoning werden in 1997 als monument beschermd. In november 2016 keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed een beheersplan voor de projectzone Harmonie goed. Dit beheersplan omvat een visie en doelstellingen voor het beheer en de ontwikkeling van deze drie beschermde gebouwen in hun omgeving. De erfgoedwaarde staat hierbij centraal. 

Meerjarenpremieovereenkomst voor restauratie van historische districtshuizen

In maart werd de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de historische Antwerpse districtshuizen tussen de Vlaamse overheid en het stadsbestuur ondertekend. Met de ondertekening van deze overeenkomst konden de restauratiewerken aan de historische districtshuizen van Borgerhout, Ekeren, Merksem, Hoboken en Wilrijk van start gaan. Ook zaal Harmonie wordt nu in zijn oude glorie hersteld en krijgt als districtshuis van Antwerpen een nieuwe bestemming.

4 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Hendrik Sneyers

Als bewoner van deze buurt ben ik zeer verheugd dat er een nieuwe bestemming is gegeven aan dit gebouw en dat de werken zullen aangevat worden, het ziet er alleszins zeer spectaculair uit.

Jouw avatar
liliane hermans

Ik vind het ook héél mooi ,kijk van op mijn terras naar het harmoniepark ,maar vind het héél spijtig dat het een gemiste kans is om van het dak een groendak te maken ,zou een fantastisch uitzicht zijn voor de omwonende buren ?

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Liliane, bedankt voor uw feedback. Zaal Harmonie is een beschermd monument, waaraan strikte voorschriften verbonden zijn. Bij de restauratie moet het oorspronkelijk uitzicht zo goed mogelijk bewaard blijven. Verder is ook de bestaande structuur van het gebouw niet geschikt voor het dragen van een groendak. Het nieuwbouwgedeelte (aan de kant van de Mechelsesteenweg) zal wel voorzien worden van een groendak.

Jouw avatar
Jean Michiels

Met veel genoegen bezocht ik dit gebouw tijdens de Open Monumentendag. Het zal een grote meerwaarde betekenen voor deze wijk waar ik sinds kort woon. Maar ik blijf het eigenaardig vinden dat men het districtshuis buiten de binnenstad gaat plaatsen. Dit is een uithoek van het district ... Zou men niet beter de administratieve diensten centraal plaatsen?

Dit artikel is gedeeld door