Contacteer stad Antwerpen

District Wilrijk

Agenda en besluiten | districtsraad Wilrijk

De districtsraad van Wilrijk vergadert elke eerste donderdag van de maand, behalve in de zomermaanden juli en augustus.

De voorzitter van de districtsraad (districtsburgemeester) stelt de agenda op en neemt de leiding van de raadszitting, bijgestaan door vier ondervoorzitters (districtsschepenen).

Raadscommissie

De maandag voorafgaand aan deze raadszitting vindt telkens de verenigde raadscommissie plaats. Hierin zetelen alle leden van de districtsraad. De raadscommissie staat onder leiding van een districtsraadslid dat geen deel uitmaakt van het districtscollege. Tijdens de raadscommissie worden de agendapunten van de raadszitting inhoudelijk toegelicht, zodat de raadsleden alle informatie hebben om tijdens de raadszitting een beslissing te nemen.

Waar en wanneer?

De raads- en commissiezittingen vinden plaats in het gemeenschapscentrum (Bist 1, 2610 Wilrijk). De districtsraad komt er bijeen in de raadzaal op de eerste verdieping van het centrale administratiegebouw. 

De Wilrijkse districtsraad vergadert in principe elke maand op de eerste donderdag van de maand. De raadscommissie vindt plaats op de voorafgaande maandag. Beide vergaderingen starten in principe om 20.00 uur, de duurtijd hangt af van de agenda. De zittingen zijn openbaar, tussenkomen in de debatten is evenwel niet toegestaan.

Geluidsopnamen

Sinds maart 2020 worden er ook een geluidsopname gemaakt van elke zitting van de Wilrijkse districtsraad en raadscommissie. In de tabel onderaan deze pagina kan je meteen doorklikken naar de opnamen van de meest recente zittingen.

Zittingen en dagorde

Hieronder vind je de vergadermomenten voor het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024. Klik bij elke zitting op de links om de dagorde en de besluiten of de geluidsopname te raadplegen. De agenda wordt ongeveer een week voor de zitting gepubliceerd, de besluiten en geluidsopname zo snel mogelijk na afloop.

Zittingen 2023 & 2024

  raadscommissie (20.00 uur)districtsraad (20.00 uur)
6 november 2023: agenda - geluidsopname9 november 2023: agenda - geluidsopname
4 december 2023: agenda - geluidsopname7 december 2023: agenda - geluidsopname
8 januari 2024: agenda - geluidsopname11 januari 2024: agenda - geluidsopname
29 januari 2024: agenda - geluidsopname1 februari 2024: agenda - geluidsopname
4 maart 2024: agenda - geluidsopname7 maart 2024: agenda - geluidsopname
25 maart 2024*: agenda28 maart 2024: agenda - geluidsopname
29 april 2024: agenda - geluidsopname2 mei 2024: agenda - geluidsopname
3 juni 2024: agenda - geluidsopname6 juni 2024: agenda - geluidsopname
2 september 20245 september 2024
30 september 20243 oktober 2024
4 november 20247 november 2024
2 december 20245 december 2024

* = deze raadscommissie vond plaats op locatie in Basisschool De Ark, waar een toelichting werd gegeven over de vergroening van de speelplaats. Bijgevolg is er geen audioverslag van de vergadering.

Archief districtsraad & raadscommissie

Wil je meer informatie over openbare besluiten en vergaderingen van de districtsraad uit het verdere verleden? Deze zijn elektronisch raadpleegbaar.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door