Contacteer stad Antwerpen

Gevel kerk Brabantse OlijfbergKioni Papadopoulos

Gevels en daken Brabantse Olijfberg gerestaureerd

De buitenzijde van de protestante kerk Brabantse Olijfberg is opgefrist. Na drie jaar is de kerk, met uitzondering van het koor, opnieuw in volle glorie te bewonderen.

De protestante kerk Brabantse Olijfberg is gelegen aan de Lange Winkelstraat. Het is het enige overblijfsel van het rooms-katholieke klooster van de zusters Annunciaten in Antwerpen.
Dit beschermde monument was aan restauratie toe en stad Antwerpen heeft hiervoor het bouwheerschap op zich genomen. De restauratiewerken aan de buitenzijde werden in verschillende fases uitgevoerd. In oktober 2014 startten de werken aan de voorgevel en het centrale glasraam. In juni 2016 waren de zijgevels, de glasramen aan beide zijdes en het dak aan de beurt. Deze werken zijn nu afgerond.   

Restauratie Koor

De fase van de restauratie van het koor staat nog op de planning. Hiervoor heeft de stad een restauratiepremie aangevraagd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Poort kerk Brabantse Olijfberg
Kioni Papadopoulos2|8
Gerestaureerde voorgevel kerk Brabantse Olijfberg
Kioni Papadopoulos2|8
Detail van gerestaureerde gevel van kerk Brabantse Olijfberg
Kioni Papadopoulos2|8
Gerestaureerde dak van torentje aan de kerk Brabantse Olijfberg
Kioni Papadopoulos2|8
Gerestaureerde gevel van de kerk Brabantse Olijfberg
Kioni Papadopoulos2|8
Gerestaureerde gevel van de kerk Brabantse Olijfberg
Kioni Papadopoulos2|8
Gerestaureerde klokkentoren van de kerk Brabantse Olijfberg
Kioni Papadopoulos2|8
Gerestaureerd boograam van de kerk Brabantse Olijfberg
Kioni Papadopoulos2|8

Voormalige kloosterkerk 

Op 26 augustus 1615 werd de eerste steen van de kloosterkerk van de Annunciaten gelegd. Keizer Jozef II verbood in 1781 kloosterorden die geen sociaal doel hadden. Omdat de zusters annunciaten een bid- en bedelorde vormden zonder duidelijk sociaal doel, kwam er een einde aan het rooms-katholieke gebruik van het klooster en de kerk. 
In 1815 werd Willem I koning der Nederlanden. Hij kende de voormalige kloosterkerk toe aan de protestanten, die onder zijn bewind hun geloof ongehinderd mochten uitoefenen. Op 1 juli 1821 werd deze kerk dan ook als protestantse kerk ingewijd.

Tussen 1905 en 1909 vond een grote restauratie plaats die het kerkgebouw zijn huidige aanzicht gaf. Deze werd bekostigd door de Duitstalige Lutherse gemeenschap. Het interieur werd geheel opnieuw ingericht in neo-gothische stijl en het koor in ere hersteld. Zo werden er glas-in-lood ramen en een orgel geplaatst. Enkel de voorgevel werd verfraaid. Het grote herinneringsvenster in de voorgevel verwijst naar deze restauratie. De symbolen en wapenspreuken van België, Nederland en Duitsland zijn er in één ring samengebracht.

Bijzondere naam

De benaming van de kerk verwijst naar de periode (17e eeuw) waarin het verboden was in de Zuidelijke Nederlanden om protestants te zijn. De protestantse geloofsgemeenschap in Antwerpen kwam toen onder de schuilnaam ‘Brabantse Olijfberg’ in het geheim bijeen.

Dit artikel is gedeeld door