Raad voor maatschappelijk welzijn: samenstelling

Vanaf 1 januari 2019 zijn de gemeenteraadsleden eveneens de raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Op deze manier wordt het OCMW geïntegreerd in het gemeentebestuur.

Voortaan zal de voorzitter van de gemeenteraad ook de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn voorzitten.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
39000+