Kiel in cijfers

Via Stad in cijfers kan u tal van interessante informatie over uw wijk opzoeken. Alle informatie wordt er per thema overzichtelijk voorgesteld. Vergelijk het Kiel met het Antwerps gemiddelde of een andere Antwerpse wijk.

Het Kiel is een diverse wijk. Jong en oud wonen er samen op een beperkte oppervlakte.
De wijk telt ongeveer 20.000 inwoners.

Wil u weten hoe de wijk zich op andere thema’s verhoudt ten opzichte van het district, de stad Antwerpen of andere wijken? Stad in cijfers bundelt interessante data en statistieken per wijk.

De site verschaft inzicht op kerncijfers tot op wijkniveau en geeft zo antwoorden op al uw praktische vragen over de wijk.

Ontdek het Kiel in cijfers

Raadpleeg interessante, gedetailleerde cijfergegevens over het Kiel rond thema's als bevolking, mobiliteit, veiligheid, cultuur, sport & vrije tijd, ruimtelijke ordening, wonen en milieu.

Start

Hoe werkt het?

Het dashboard geeft per thema een aantal kerncijfers weer. U kan zelf aangeven voor welk stadsdeel u de cijfers wil raadplegen. De gegevens worden vergeleken met de stad of een ander deelgebied.

De keuze voor stadsdeel en vergelijkingsgebied kan u bovenaan het scherm maken. 

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door