Werftoezichter Koen op de Frankrijklei (voor vacature werftoezichter)Celine Kuysters

De werkdag van een werftoezichter

Stad Antwerpen zoekt werftoezichters. Koen was 3 jaar lang werftoezichter van het project Noorderlijn. In dit beeldverhaal vertelt hij wat de job zoal inhoudt.

Werftoezichter en arbeider in gesprek

Bij ondergrondse werken komen we regelmatig nutsleidingen tegen. Ik bespreek met de ploegbaas hoe we de aansluitingen van de woningen op de riolering realiseren, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Daarbij is het erg belangrijk om steeds het volledige overzicht te behouden op de uitgevoerde werken.

Werftoezichter aan de archeologische opgravingen op de Frankrijklei

De stadsarcheologen deden opgravingen op de Italiëlei. Voor de veiligheid zijn de restanten van de historische Kipdorpbrug verstevigd. Ik kijk na of de stappen zijn uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken en goedgekeurde werkmethode.

Werftoezichter staat aan het hek

Aan de voetgangersoversteek op de Italiëlei is een nieuwe riolering geplaatst. Ik controleer de stabiliteit van de constructies om verschuivingsgevaar te voorkomen. Ik kijk meteen ook na of de werfhekken goed geplaatst zijn. Mijn opmerkingen bezorg ik aan de ploegbaas zodat hij die zo snel mogelijk kan verwerken.

Werftoezichter praat met arbeider in voertuig

Aan de parkbrug zijn nieuwe funderingslagen aangelegd van de rijweg. Ik evalueer de werken met de arbeiders. Hoe zijn die verlopen? Waren er problemen? 

Werftoezichter meet de dikte van de fundering

Na de evaluatie doe ik een visuele controle en meet ik de dikte van de fundering. Ik maak meteen een afspraak om laboproeven uit te voeren op de fundering. Bij kwalitatieve resultaten kunnen we de volgende stappen zetten.

Werftoezichter doet controlemetingen

Onder deze locatie bevindt zich een ondergrondse parking. Om de nieuwe wegen mooi te laten aansluiten op het privédomein, moet het ontwerp van de werken aangepast worden. Samen met de aannemer doen we enkele controlemetingen om de aanpassingen te bepalen.

Werftoezichter in gesprek met de projectleiders

In deze job moet je niet enkel focussen op wat er gebeurd is. Anticiperen is minstens even belangrijk. In de werfkeet overloop ik elke dag de lopende activiteiten met de projectleiders en werfleiders van de Noorderlijn. Op die manier kunnen we proactief inspelen op eventuele problemen of moeilijkheden. 

Werftoezichter behandelt mails aan de computer

 Aan mijn bureau bekijk ik mijn mails nog even. Ik beantwoord vragen van verschillende stadsdiensten en collega’s en vul het digitale dagboek van de werken aan.

Vacature Werftoezichter

Interesse in een job als werftoezichter? Bekijk de vacature

Solliciteer uiterlijk op 17 november. 

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!
Dit artikel is gedeeld door
Jobs
Jobs
547000+