Doe mee met het onderzoek naar dikkedarmkanker

Maart is de internationale maand van dikkedarmkanker. Daarom zet het Centrum voor Kankeropsporing  het bevolkingsonderzoek naar deze ziekte in de kijker. Ontving u een uitnodiging om deel te nemen? Doe dan zeker mee. Want een vroegtijdige opsporing van darmkanker verhoogt de kans op genezing. 

Wat is het bevolkingsonderzoek?

Het Centrum voor Kankeropsporing nodigt om de 2 jaar alle 55 tot en met 74-jarigen uit om een staal van hun stoelgang op te sturen. Een laboratorium onderzoekt of de stoelgang bloed bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of poliepen (voorlopers van de ziekte).

In de stad Antwerpen neemt 45% van de doelgroep deel. In Vlaanderen is dit 54%. Tegen 2020 streeft het Centrum voor Kankeropsporing naar 60%.

Waarom deelnemen?

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. In het begin van de ziekte zijn er zelfs geen klachten. Daardoor wordt de ziekte vaak pas laat ontdekt. En dat wil het bevolkingsonderzoek vermijden.

Dankzij het bevolkingsonderzoek kan de ziekte vroeg worden opgespoord. En hoe vroeger dit gebeurt, hoe groter de kans op genezing.

Wat als u een uitnodiging ontving?

Uitnodiging

De uitnodiging bevat een brief, een deelnameformulier, een folder en een afnametest.

Wilt u weten wanneer u een uitnodiging ontvangt? Raadpleeg de gratis Patient Health Viewer. U hebt een elektronische identiteitskaart, kaartlezer en pincode nodig.

Afnametest

De afnametest spoort bloed in de stoelgang op. In dit filmpje ziet u hoe u de test best doet.

Resultaten

U stuurt de test en het deelnameformulier naar het Centrum voor Kankeropsporing. Binnen de 14 dagen ontvangen u en uw huisarts de resultaten.

Meer info

Centrum voor Kankeropsporing
tel. 0800 60 160 (tussen 9-12 en 13-16 uur)
kanker@bevolkingsonderzoek.be
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker

U kan ook uw huisarts contacteren.

Dit artikel is gedeeld door