ADOMA vergaderingen in 2018

De adviesraad vergadert een aantal keer per jaar. Vaste agendapunten zijn de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, mededelingen en variapunten. Hieronder kan u de overige agendapunten van de raden raadplegen. De verslagen kan u onderaan downloaden.

Raad van 25 januari

 • Overkapping - voorstelling ontwerpteams (deel 2)

Raad van 22 februari

 • Terugkoppeling voorstelling ontwerpteams
 • Memorandum
 • Bevraging gouverneur haventracé

​Raad van 19 april

 • Werksessie met onderzoekster Lotte Van Tilborgh (Universiteit Gent) over het functioneren van milieuadviesraden. Dit kadert binnen haar stage-opdracht, die als doel heeft om advies te formuleren voor een betere werking van de adviesraden in de toekomst.

Raad van 23 mei

 • Memorandum finaliseren
 • Advies aandeel zonne-energie in de stad vergroten
 • Terugkoppeling onderzoek UGent functioneren ADOMA
 • Oproep nieuwe thema’s ADOMA najaar 

Raad van 19 september

 • Strategische energievisie Antwerpen en lopende warmteprojecten

Raad van 29 november

 • Lage-emissiezone
 • RUP Pelikaanstraat

Raad van 19 december 

 • Waterplan
Dit artikel is gedeeld door