ParkerplaatsDries Luyten

Bewonersparkeren in 20e-eeuwse gordel zal veranderen

Er is hoge parkeerdruk aan de buitenzijde van de Antwerpse Singel en aan de Ring. Daarom voert de stad daar bewonersparkeren en blauwe zone of betalend parkeren voor bezoekers in. Zo zullen bewoners en kortparkeerders vlotter parkeerplaats vinden. 

Resultaten van parkeeronderzoeken

In de wijken rond het Sportpaleis en Antwerpen Expo en in Borgerhout en Berchem net buiten de Singel, werden in 2017 parkeeronderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van bewoners. 

In deze buurten werd een lange gemiddelde parkeerduur gemeten. Dat komt onder andere door pendelaars en bezoekers. Zij laten hun auto steeds meer achter in de rand en stappen over op Velo-fietsen of tram en bus. Vooral bewoners, kortparkeerders en werknemers ondervinden hierdoor vaak moeilijkheden om dichtbij hun bestemming te parkeren. 

Geplande maatregelen 

Vanaf 1 april 2019 zal in de rand rond de stad een combinatie van bewonersparkeren, blauwe zones en betalend parkeren gelden. Op deze manier worden pendelaars aangemoedigd om gebruik te maken van park-and-rides in de rand waardoor de woonwijken worden ontlast.

De voorgestelde zone ziet er zo uit: 

  • Zone Tir wordt uitgebreid met betalend parkeren naar het Kiel.
  • Zone Kiel - Hof Van Tichelen (district Antwerpen) ten zuiden van de VIIe-Olympiadelaan wordt een blauwe zone.
  • Zone Floraliënlaan - Elisabethlaan (district Berchem) ten westen van de Grote Steenweg wordt een blauwe zone.
  • In het gebied tussen de Grote Steenweg (Berchem) en de blauwe zone Sport (Deurne Noord), wordt betalend parkeren ingevoerd.
  • Zone Sport wordt uitgebreid door de 2 bestaande blauwe zones met elkaar te verbinden, met een uitbreiding naar de zone ten zuiden van de Groenendaallaan tot aan de R1 en de zone tussen de Confortalei - Ter Heydelaan - Te Couwelaarlei - Lakborslei.

In de buurt van de twee evenementenzones (zone Expo en zone Sport), blijft de blauwe zone van kracht. De huidige blauwe zones Gitschotellei, Turnhoutsebaan en Herentalsebaan worden mee opgenomen in de nieuwe betalende zone. Het winkelstraatparkeren blijft: tijdens de winkeluren kan er niet onbeperkt geparkeerd worden met bewonersvergunningen.

De bewoners van de betrokken zones kunnen per wooneenheid maximaal 2 vergunningen voor bewoners aanvragen. 

Na de invoering van het betalend parkeren, blauwe zones en bewonersparkeren zullen de meldingen van de bewoners nauwgezet opgevolgd worden. Indien nodig wordt het gebied nog uitgebreid.  

De kaart bekijken kan via deze link

19 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
joannes jacobs

BEDANKT MENEER DE WEVER EN DE GROENEN om een wijk waar NU AL enorm veel parkeerproblemen zijn net buiten de nieuwe zone te laten vallen . het staat hier nu al vol met bedrijfswagens, vooral in het weekend dus dat word hier nog OORLOG. GRTS JAN

Jouw avatar
joannes jacobs

oh ja .vergeten dat het om de Zwarte Arendwijk gaat

Jouw avatar
Karin Joris

Stop met alle gezever ! verplicht alle eigenaars van garages om hun garage te gebruiken voor parkeren van wagen in de garage i.p.v. op straat, 3/4de van de garages zit vol met spullen, dat zal het parkeerprobleem in Deurne vanzelf oplossen, geen zones nodig !

Jouw avatar
Sofie Vanzegbroeck

In het zuiden, grens Berchem/Wilrijk is er ook goed nagedacht over de grens! Deze loopt midden in een woonwijk. Heel leuk voor de straten die er net buiten vallen en nu al overvol geparkeerd zijn. Het teveel aan wagens uit onze naburige straten IN de zone kan dus overal parkeren, maar wij BUITEN de zone kunnen geen parkeerkaart krijgen om in een straat om de hoek te gaan parkeren?

Jouw avatar
Bert Cruysberghs

wij wonen ook in die buurt, aan het St-Augustinus Ziekenhuis. Dagelijks door bezoekers en/of personeel ziekenhuis noodgedwongen moeten uitwijken naar een wijk die nu wel in een parkeerzone gaat vallen... maar aan de buurt die de oorzaak is van de vele parkeerders word niets gedaan... wij kunnen dus geen kaart krijgen... trek dan de zone door of geef buren van de zone ook de mogelijkheid een kaart aan te vragen.

Dit artikel is gedeeld door
A-nieuws
A-nieuws
37000+