Felixarchief

Heraanleg Kronenburgstraat & Kasteelpleinstraat

Het district Antwerpen legt de Kronenburgstraat en de Kasteelpleinstraat opnieuw aan. Omdat de riolering in slechte staat is, zal Water-Link deze eerst vernieuwen. Daarna maakt het district van de gelegenheid gebruik om de straten opnieuw in te richten.

Concept & voorontwerp

De ontwerpers maakten een eerste ontwerp, het zogenaamde concept. Dat is een eerste idee van waar het district naar toe wil. In maart 2018 werd dit ontwerp een eerste keer voorgelegd aan de buurt. Het districtsbestuur wilde graag weten wat de bewoners en handelaars ervan vonden. 

In het concept wordt meer plaats voorzien voor de zwakke weggebruiker. Zo creëren we een veiligere schoolomgeving en een aangenamer winkelgebied, waarvan voetgangers en fietsers veilig gebruik kunnen maken. Er worden zoveel mogelijk bomen behouden en we vergroenen de straten verder.

De opmerkingen van de buurt werden meegenomen in de opmaak van de volgende stap, het voorontwerp. Zo mogelijk werden ze verwerkt. Niet alle wensen zijn technisch mogelijk: er zijn erg veel voorwaarden en belangen om rekening mee te houden. We zoeken steeds naar de juiste balans.

Op 27 augustus 2018 keurde het districtscollege het voorontwerp goed. 
 

Definitief ontwerp & uitvoering

Het definitieve ontwerp werd goedgekeurd op 25 maart 2019. Momenteel loopt de procedure voor het aanstellen van de aannemer. Vervolgens wordt in samenspraak met hem een timing en fasering vastgelegd.

De geplande startdatum voor de werken in de Kronenburgstraat is het voorjaar van 2020. Na de Kronenburgstraat volgt de Kasteelpleinstraat. De planning is afhankelijk van allerlei factoren en is bijgevolg onder voorbehoud. Het totale project zal ruim een jaar in beslag nemen. het wordt in verschillende fases uitgevoerd, om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Benieuwd naar het uiteindelijke ontwerp van de straten? Kijk dan even in de bijlagen hieronder.

Voorbereidende nutswerken

Voordat de eigenlijke heraanleg van start gaat, worden er voorbereidende werken uitgevoerd door de verschillende nutsbedrijven. Ook deze werken worden gefaseerd uitgevoerd. Er wordt steeds getracht de hinder voor omwonenden, handelaars en bezoekers tot een minimum te beperken. 

UPDATE Algemene timing (onder voorbehoud)

  werkenperiodeimpact
nutsfase 1afgewerktKronenburgstraat, werken aan oneven zijde. Enkelrichting naar Kasteelpleinstraat.
nutsfase 2afgewerktBegijnenstraat afgesloten tussen Bervoetstraat en Kronenburgstraat.
nutsfase 3afgewerktKruispunt Bervoetstraat en Begijnenstraat afgesloten, werken in voetpad tussen Bervoetstraat en Terninckstraat.
nutsfase 4afgewerktKronenburgstraat, werken aan even zijde. Enkelrichting naar Kasteelpleinstraat.
Lambermontstraat afgesloten thv Kronenburgstraat.
nutsfase 528/10 - 29/10Terninckstraat: werken in voetpad en gedeelte rijweg, oneven zijde. Rijbaan versmald. individuele panden bereikbaar via loopbrug/corridor.
nutsfase 630/10 - 6/11Kasteelpleinstraat,werken aan oneven zijde. Enkelrichting naar Kronenburgstraat. Parkeerverbod beide zijden.
nutsfase 77/11 - 8/11Welvaartstraat afgesloten tussen nrs 33 en Kasteelpleinstraat.
nutsfase 812/11 - 14/11Werken in voetpad Welvaartstraat tussen nr 33 en hoek Kasteelpleinstraat, oneven zijde - panden bereikbaar via loopbrug. Rijbaan vrij.
nutsfase 915/11 - 22/11Kasteelpleinstraat, werken aan even zijde. Enkelrichting naar Kronenburgstraat. Parkeerverbod beide zijden.
Verbondstraat afgesloten van nr 10 tot Kasteelpleinstraat.
Kronenburgstraat, werken in voetpad oneven zijde thv nrs 1 en 3.
heraanlegvoorjaar 2020Start rioleringswerken en heraanleg: eerst Kronenburgstraat, daarna Kasteelpleinstraat.

Minderhinder handelaars

Handelszaken die in de werfzone liggen, kunnen gebruik maken van minderhindermaatregelen. Via www.ondernemeninantwerpen.be kan je een overzicht bekomen. Voor extra vragen kan je terecht bij het bedrijvenloket via bedrijvenloket@antwerpen.be of telefonisch op 03 338 66 88.

Geveltuinen

De heraanleg van jouw straat is hét moment om een geveltuin aan te leggen.
Het district voorziet het plantvak, teelaarde en planten. Interesse? Schrijf je hier in.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Participatie van het district Antwerpen,
via participatie.2000@antwerpen.be of op het nummer 03 338 33 10.

 

Dit artikel is gedeeld door