Felixarchief

Heraanleg Kronenburgstraat & Kasteelpleinstraat

Het district Antwerpen legt de Kronenburgstraat en de Kasteelpleinstraat opnieuw aan. Omdat de riolering in slechte staat is, zal Water-Link die eerst vernieuwen. Daarna maakt het district van de gelegenheid gebruik om de straten opnieuw in te richten.

  OPSCHORTING WERF

Opschorting werf

Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen. Aannemer Willemen Groep legt vanaf 18 maart 2020 alle werven stil in strijd tegen het coronavirus. Dit betekent concreet dat de heraanleg van de Kronenburgstraat tijdelijk opgeschort wordt. De arbeiders beveiligden de werf en hebben alle aansluitingen veiliggesteld.

  • lees hier de verklaring van Willemen groep
  • De hervatting van de werf is afhankelijk van de evolutie van de situatie.

Ophaling huisvuil tijdens opschorting

Alle wegenwerkers verlaten de werf, dit betekent dat zij ook niet meer zorgen voor het verplaatsen van het huisvuil. U dient zelf te zorgen dat het huisvuil op een bereikbare hoek aan de ophaaldiensten wordt aangeboden. Is één van uw buren niet in staat om dit te doen? Dan vragen we u met aandrang om een helpende hand aan te bieden.

Aanpassing Verkeersplateau

Het verkeersplateau ter hoogte van het Sint-Lievenscollege werd aangepast ten opzicht van het definitieve ontwerp. Je kan de aanpassingen in de bijlages raadplegen. 

Timing en fasering - update 29 januari 2020

De startdatum voor de werken in de Kronenburgstraat is 17 februari 2020.

Er wordt gestart tussen de Van Craesbeeckstraat en de Nationalestraat met de aanleg van de nieuwe riolering. Dit gebeurt met een onderboring van het kruispunt met de Nationalestraat. hiervoor worden twee vijf meter diepe putten gegraven aan weerszijden van de Nationalestraat. Door zo te werk te gaan kan de tram blijven rijden en blijft noord-zuidverkeer mogelijk. 

Er wordt gewerkt in 4 hoofdfases, in de richting van de Leien: na de Kronenburgstraat volgt eerst het kruispuntencomplex ter hoogte van de Terninckstraat, vervolgens de Kasteelpleinstraat en als laatste de Kronenburgstraat vanaf de Kloosterstraat tot en met het kruispunt met de Van Craesbeeckstraat

fase 1: 17 februari 2020 - juni 2020
fase 2: juni 2020 - november 2020
fase 3: oktober 2020 - februari 2021
fase 4: februari 2021 - mei 2021

De planning is afhankelijk van allerlei factoren en is dus onder voorbehoud. Door het project in verschillende fases uit te voeren, kan de hinder voor de buurt zoveel mogelijk beperkt worden.

plan fasering en timing heraanlegstad Antwerpen
fasering uitvoering heraanleg

Geveltuinen

De heraanleg van jouw straat is hét moment om een geveltuin aan te leggen.
Het district voorziet het plantvak, teelaarde en planten. Interesse? Schrijf je hier in.

Concept & voorontwerp

De ontwerpers maakten een eerste ontwerp, het zogenaamde concept. Dat is een eerste idee van waar het district naartoe wil. In maart 2018 werd dat ontwerp een eerste keer voorgelegd aan de buurt. Het districtsbestuur wilde graag weten wat de bewoners en handelaars ervan vonden. 

In het concept wordt meer plaats voorzien voor de zwakke weggebruiker. Zo komt er een veiligere schoolomgeving en een aangenamer winkelgebied, waarvan voetgangers en fietsers veilig gebruik kunnen maken. Er worden zoveel mogelijk bomen behouden en de straten worden verder vergroend.

De opmerkingen van de buurt werden meegenomen in de opmaak van de volgende stap, het voorontwerp. Zo mogelijk werden ze verwerkt. Niet alle wensen zijn technisch mogelijk: er zijn erg veel voorwaarden en belangen om rekening mee te houden. Er word steeds naar de juiste balans gezocht.

Op 27 augustus 2018 keurde het districtscollege het voorontwerp goed. 
 

Definitief ontwerp & uitvoering

Het definitieve ontwerp werd goedgekeurd op 25 maart 2019. Daarna liep de aanbestedingsprocedure en werd de aannemer, Willemen Infra, aangesteld. In samenspraak met hen is een timing en fasering vastgelegd.

Benieuwd naar het uiteindelijke ontwerp van de straten? Dat vind je in de bijlagen hieronder.

Minderhinder handelaars

Handelszaken die in de werfzone liggen, kunnen gebruik maken van minderhindermaatregelen. Via www.ondernemeninantwerpen.be kan je een overzicht bekomen. Voor extra vragen kan je terecht bij het bedrijvenloket via bedrijvenloket@antwerpen.be of telefonisch op 03 338 66 88.

Minderhindervergunning garages

Tijdens de werken wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer en zijn de garages in fases niet bereikbaar. Als je niet beschikt over een vergunning voor bewoners en eigenaar of huurder van een garage bent, dan heb je recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee je vrij mag parkeren in de buurt.

Op www.parkereninantwerpen.be kan je een aanvraagformulier invullen. Voor meer informatie kan je terecht bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen op het nummer 03 727 16 60 of via mail naar mobiliteitenparkeren@antwerpen.be.


Infomoment 23 januari 2020

Vanaf 17 februari 2020 gaat aannemer Willemen Infra van start met de heraanleg van de Kronenburgstraat en Kasteelpleinstraat. Op een infomoment werd de start en het verloop van de heraanleg toegelicht . Tijdens dit moment kon je de planning inkijken en vragen stellen.

  • donderdag 23 januari 2020
  • doorlopend tussen 18.30 uur en 20.00 uur
  • Thomas More, campus National
  • Kronenburgstraat 56 - 68, 2000 Antwerpen

Afwerking nutswerken

Voordat de eigenlijke heraanleg van start gaat, werden voorbereidende werken uitgevoerd door de verschillende nutsbedrijven. Deze werken zijn nu zo goed als afgelopen: de nieuwe nutsleidingen zijn allemaal gelegd.​

De laatste afwerkingen hiervan zullen tegelijk met de eigenlijke heraanleg uitgevoerd worden.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van het district Antwerpen,
via participatie.2000@antwerpen.be of op het nummer 03 338 33 10.

 

Dit artikel is gedeeld door