Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Struikelsteen aanvragen

De stad Antwerpen laat het plaatsen van struikelstenen op het openbaar domein toe onder bepaalde voorwaarden. Lees hier hoe u een aanvraag doet.

Wat zijn struikelstenen?

Struikelstenen zijn fysieke gedenktekens ter nagedachtenis van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een struikelsteen wordt geplaatst in het voetpad voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s werden verdreven, gedeporteerd en vermoord of tot zelfmoord werden gedreven. Struikelstenen vormen een onderdeel van het herdenkingsbeleid van de stad over de Tweede Wereldoorlog.

Het plaatsen van een struikelsteen is een kleinschalige ingreep in het openbaar domein van de stad Antwerpen, specifiek in het voetpad. Het is een privé-initiatief en gebeurt op kosten van de aanvrager. De aanvrager zorgt zelf voor de gedenksteen en de plaatsing ervan.
 

Hoe doet u een aanvraag?

U dient een aanvraag in via dit aanvraagformulier. De volgende zaken houdt u best bij de hand:

 • Informatie over het slachtoffer waarvoor een struikelsteen wordt aangevraagd.
 • Een foto van de locatie op het voetpad waar u de struikelsteen wil plaatsen. Hierop moet het huisnummer duidelijk zichtbaar zijn.
 • Een scan of foto van een document waaruit blijkt dat de nabestaanden op de hoogte zijn van uw aanvraag tot het plaatsen van een struikelsteen.
   

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De stad Antwerpen gaat na of het dossier volledig is, of de locatie geschikt is voor het plaatsen van een struikelsteen en of de gegevens over het slachtoffer correct zijn. Alleen volledige dossiers worden behandeld. Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden worden geweigerd.

Binnen een periode van 3 maanden na het indienen van de aanvraag wordt een beslissing genomen en wordt u per e-mail op de hoogte gebracht.

Na een goedkeuring dient u de bewoner van het huisnummer waar de struikelsteen komt schriftelijk op de hoogte te brengen.

Nadat  u een toelating kreeg, deelt u aan de stad Antwerpen de precieze datum voor de plaatsing van de struikelsteen mee. Dat gebeurt minstens 3 weken voor de plaatsing.
 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het plaatsen van een struikelsteen gebeurt volgens de kwaliteitsnormen voor de aanleg van een kwalitatief openbaar domein zoals vermeld in het standaardbestek 250.
 • De struikelsteen mag niet groter zijn dan 30 cm op 30 cm.
 • De aanwerking moet gebeuren met de juiste materialen en het niveauverschil mag niet meer dan 2 millimeter zijn.
 • Eventuele aanpassingen aan funderingen moeten met dezelfde materialen gebeuren.
 • De toelating stelt u niet vrij van het aanvragen van andere vergunningen of toelatingen verplicht op basis van hogere regelgeving of andere reglementen van de stad Antwerpen.
 • De stad Antwerpen is niet aansprakelijk als de struikelsteen stuk of verloren gaat, beklad of gestolen wordt, noch als de struikelsteen schade veroorzaakt aan derden.
 • Indien het openbaar domein beschadigd geraakt door de plaatsing van de struikelsteen, dan bent u aansprakelijk voor de herstellingskosten.
   

Meer info


Hier kan je een struikelsteen aanvragen
 

Secretariaat algemeen directeur
Postadres: Grote Markt 1 I 2000 Antwerpen
algemeen.directeur@stad.antwerpen.be


Het afwegingskader zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op vrijdag 6 juli 2018.

Dit artikel is gedeeld door