Stad meet grondwaterpeil met slimme meters

Een van de nadelen van de prachtige zomer was de extreme droogte. “Om beter op de gevolgen van droogte in te spelen, starten we een groot onderzoek naar al het water in de stad”, vertelt Ronny Van Looveren van Stad Antwerpen.

“De vijver in het Stadspark stond in de zomer volledig droog. Ook in andere vijvers stond amper water. De natuur heeft veel tijd nodig om te herstellen van lange droge periodes en een te laag grondwaterpeil. Als dat peil blijft dalen, kan dit nog andere ernstige gevolgen hebben. Oude gebouwen kunnen wegzakken of bomen worden ziek. We willen onderzoeken hoe we de leegloop kunnen tegengaan en bekijken wat de invloed van de droogte op ons drinkwater is. Dat water komt nu uit het Albertkanaal, maar die aanvoer is eindig. We doen dit onderzoek samen met Water-link en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).”

Slimme meters

“We willen zo goed mogelijk weten hoeveel water er in de stad uit de hemel valt. We plaatsen in en rond de stad acht slimme regenmeters die hun resultaten automatisch doorsturen naar een centrale computer. Later willen we dit systeem nog verfijnen, bijvoorbeeld om te waarschuwen voor overstromingen. Verder starten we een proefproject om ook het grondwaterpeil op te volgen met slimme meters. Nu gebeurt dat nog manueel.”

Tuinstraten

“Hoe meer water er in de grond trekt, hoe beter. De grond minder verharden met asfalt of beton helpt tegen wateroverlast en droogte. We testen nu in enkele tuinstraten wat het effect is van minder verharding en meer groen. In de Lange Riddersstraat gaan we meten hoeveel regenwater in de riolen komt.”

Regenwater hergebruiken

“Hergebruik van regenwater houdt de droogte tegen. Iedereen die via een eigen regenput water hergebruikt, draagt daartoe bij. Ook de stad zou meer regenwater kunnen gebruiken om straten te reinigen of water te geven aan planten en bomen.”

Meer info

Alles over het grondwater in Antwerpen

1 reactie op dit artikel:
Jouw avatar
ratandc

this are the nice efforts by antwerp stad.....

Dit artikel is gedeeld door
Jobs
406000+