RUP Havenbelevingscentrum, district Antwerpen

De stad Antwerpen en de provincie Antwerpen willen de bouw van een Havenbelevingscentrum op het Droogdokkeneiland mogelijk maken en zo bijdragen tot de ontwikkeling van een actieve en veelzijdige Droogdokkensite. Om deze plannen om te zetten in praktijk, maakt de stad een gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings (RUP) op.

Vandaag is het Havenbelevingscentrum gevestigd in Lillo. Het doel is om het Havenbelevingscentrum dichter bij de bezoekers te brengen en om hen kennis te laten maken met varend erfgoed, de haveninfrastructuur en de economische activiteiten in het havengebied. Er kan tevens een interessante uitwisseling tot stand komen tussen het Havenhuis en het nieuwe Havenbelevingscentrum voor daguitstappen, gemeenschappelijke horeca,...

Stand van zaken

Het college keurde 7 december 2018 de start- en procesnota van het RUP goed. Een raadpleging over de startnota wordt georganiseerd.

Infomoment

Wat mag u verwachten:

  • meer informatie en ideeën over het plangebied
  • uitleg en antwoord op uw vragen door de projectleiders

Wanneer:

  • woensdag 9 januari 2019
  • doorlopend van 17 tot 19 uur

Waar:

  • voormalige AWN-gebouw Stormkop, ter hoogte van Droogdokkenweg 4 - Haven 18

Ter inzage legging

U kan van 9 januari 2019 tot en met 9 maart 2019 de startnota inkijken en uw opmerkingen geven.

U kan de nota inkijken:

  • op de website van de stad Antwerpen
  • in het districtshuis van Antwerpen: Lange Gasthuisstraat 21 - 2000 Antwerpen en dit tijdens de openingsuren van de stadsloketten

Tot en met 9 maart 2019 kan u uw opmerkingen bezorgen:

  • aangetekend aan het stadsbestuur: Stadsontwikkeling/afdeling ruimte, Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
  • tegen ontvangstbewijs op het districtshuis van Antwerpen: Lange Gasthuisstraat 21 - 2000 Antwerpen en dit tijdens de openingsuren van de stadsloketten
  • e-mailen naar: ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Raadpleeg hier de documenten:

Dit artikel is gedeeld door