Het college van burgemeester en schepenen Ana Izamska

Voorstelling nieuw college en ontwerp-bestuursakkoord

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen is gekend. Afgelopen vrijdag hadden de partijen N-VA, sp.a en Open Vld ook al een ontwerp-bestuursakkoord voorgesteld voor de bestuursperiode 2019-2024.

De nieuwe bestuursploeg telt 10 leden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de samenstelling van het college en de bevoegdheden van de collegeleden:

  • burgemeester Bart De Wever (N-VA), bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed
  • eerste schepen Koen Kennis (N-VA), bevoegd voor financiën, mobiliteit, groen, middenstand en decentralisatie
  • tweede schepen Jinnih Beels (sp.a), bevoegd voor onderwijs, jeugd, en integratie en inburgering
  • derde schepen Annick De Ridder (N-VA), bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
  • vierde schepen Claude Marinower (Open Vld), bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
  • vijfde schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
  • zesde schepen Tom Meeuws (sp.a), bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en erediensten
  • zevende schepen Ludo Van Campenhout (N-VA), bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
  • achtste schepen Fons Duchateau (N-VA), voorzitter van AG VESPA, bevoegd voor wonen, patrimonium, toerisme, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
  • toegevoegd schepen (sp.a, wordt later bekend gemaakt), voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten.

Op de installatie van de gemeenteraad moeten de raadsleden de nieuwe collegeleden nog verkozen verklaren. Daarna volgt een speciale collegezitting, voor de officiële installatie van het college en het definitief vastleggen van de bevoegdheden.

Het ontwerp-bestuursakkoord moet nog goedgekeurd worden op de verschillende partijcongressen. In januari wordt het ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.​ U kan het ontwerp alvast hier lezen.

 

1 reactie op dit artikel:
Jouw avatar
Paredaenspatrick@hotmail.com

Containersparken maken met weegschaal om de juiste betaling ,weer te geven. Zoals onze buurtgemeenten steenpuim 0,05 cent per kilo dus 500 kilo afval 5 € te betalen. En niet zoals nu met vingers in de neus Ik weet er is ook gratis afval te brengen zoals hout, papier ijzer enz om de afval die je dagelijks op de straat ziet staan is schandelijk Bij einde van een vergadering en naar huis te rug te gaan,zetten iemand op het Laar (borgerhout) zijn volledig salon achter de hoek.om 23 uur?dat is dagelijks ,waar zijn de toezichten of beelden via de camera’s Gr

Dit artikel is gedeeld door