Voorzitter vast bureau: zittingen en besluiten

De voorzitter van het vast bureau plant een zitting wanneer dat nodig is. Er zijn geen vaste dagen voorzien.

Besluitenlijst – vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 moet van een zitting van de voorzitter van het vast bureau een besluitenlijst gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er besluiten werden genomen die ter inzage zijn. In de praktijk betekent dit dat er zelden een besluitenlijst moet worden gepubliceerd.

Als er toch besluiten worden genomen die ter inzage zijn, kan de besluitenlijst via onze raadpleegomgeving worden bekeken. Via de kalender in deze raadpleegomgeving kiest u de zitting van de voorzitter van het vast bureau (VB) die u wilt bekijken.

Besluiten

De volledige teksten van de reeds goedgekeurde besluiten die ter inzage zijn, kunnen ook via de raadpleegomgeving bekeken worden.  Aangezien de besluiten op de zitting van de voorzitter van het vast bureau vrijwel nooit ter inzage zijn, worden er zelden besluiten gepubliceerd.

Bepaalde besluiten moeten bekendgemaakt worden. Ook deze kunt u terugvinden via de raadpleegomgeving.

Klacht bij de toezichthoudende overheid

Tegen beslissingen van de voorzitter van het vast bureau kan een klacht worden ingediend. Meer daarover leest u hier.

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
50700+