Luchtfoto SingelrandHenderyckx Fotografie

Waarom verandert de parkeerregeling in de 20e eeuwse gordel?

Vanaf 1 april gaat de nieuwe regeling van betalende en blauwe zones in de wijken buiten de Singel, van kracht. Ook vanaf 1 april zullen de bewonerszones, waar bewoners gratis en onbeperkt kunnen parkeren, kleiner worden. De maatregelen komen er om de parkeerdruk in woonwijken te verminderen. 

Waarom verandert de parkeersituatie in de wijken buiten de Singel?

De stad Antwerpen kreeg regelmatig meldingen over een gebrek aan parkeerplaatsen in de wijken buiten de Antwerpse Singel en Ring (20ste-eeuwse gordel). Onderzoek in Borgerhout en Berchem buiten de ring (extra muros), in de ruime zone rond het Sportpaleis en in de Zone Expo bevestigde de meldingen. De parkeerdruk is er effectief hoog: meer auto’s zoeken er een plekje dan er parkeerplaatsen voorhanden zijn.

Waar komt die parkeerdruk vandaan?

De verhoogde parkeerdruk is het gevolg van verschillende evoluties: de inrichting van de lage-emissiezone (LEZ) binnen de Singel, de uitbreiding van Velo deelfietsen buiten de Singel, de snelle tram- en busverbindingen naar de binnenstad en de toename van de bevolking in deze wijken. Pendelaars en langparkerende bezoekers laten hun wagens vaak achter in de 20ste-eeuwse gordel, omdat parkeren er momenteel gratis is. Zij laten hun auto vaak voor lange tijd staan waardoor bezette parkeerplaatsen amper vrijkomen in de loop van de dag. Zo zorgen ze voor parkeerdruk in woonbuurten. Vooral bewoners, kortparkeerders en werknemers uit de buurt vinden op dit moment moeilijk een parkeerplaats dichtbij hun bestemming.

Hoe leiden de nieuwe maatregelen tot een verminderde parkeerdruk?

Schijfparkeren beperkt de parkeerduur tot maximaal 2 uur. Parkeerders zullen dus korter parkeren waardoor de parkeerplaats sneller vrijkomt. Verschillende auto’s zullen zo dezelfde parkeerplaats in de loop van de dag kunnen gebruiken.

De twee grootste ‘blauwe zones’, waar u dus moet parkeren met de blauwe parkeerschijf, liggen in de ruime omgeving van het Sportpaleis en de Expo. Deze locaties lokken namelijk heel wat bezoekers. De blauwe zone verplicht deze bezoekers om alternatieven te zoeken, zodat ze geen extra parkeerdruk veroorzaken in de omliggende woonwijken. Ook in de buurt van het Middelheimziekenhuis en onder de VIIde Olympiadelaan zal schijfparkeren langparkerende bezoekers ontmoedigen.

Betalend parkeren zorgt er dan weer voor dat bestuurders enkel parkeren voor de tijd die ze nodig hebben en alternatieven zoeken als ze langer willen parkeren.  

Pendelaars en langparkerende bezoekers worden aangemoedigd om gebruik te maken van de park-and-rides (P+R). Deze parkings aan de rand van de stad zijn ideaal voor pendelaars en langparkeerders die van daar verder met het openbaar vervoer of een (elektrische) (deel)fiets naar de binnenstad kunnen reizen. Ze hoeven dan niet meer in de woonwijken te parkeren, waardoor de parkeerduur en parkeerdruk in die wijken zullen dalen.

Meer informatie

Alle informatie over de nieuwe regeling van betalende, blauwe en bewonerszones vindt u hier.

Dit artikel is gedeeld door