Reistoelating voor minderjarige

Uw minderjarig kind reist zonder de ouders naar het buitenland? Bijvoorbeeld met een grootouder, de school of de jeugdbeweging? Dan moet u als ouder een formulier voor reistoelating meegeven. 

Enkel als u in Antwerpen of één van de districten woont, kan u in het stadsloket terecht. Anders kan u terecht bij de gemeente waar het kind ingeschreven is.

Opgelet!

De reistoestemming vervangt niet de kids-ID of de reispas. Het is een extra document waarmee de ouder het kind aan iemand anders toevertrouwt in het buitenland. Uw kind heeft dus, afhankelijk van de bestemming, nog steeds een kids-ID of reispas nodig.

Reizende kinderen moeten een individueel paspoort (reispas) bezitten wanneer het land van bestemming dat eist. De ambassade of het consulaat in kwestie geeft u daarover meer informatie. 

Wie kan de aanvraag doen?

  • een ouder (u woont officieel in Antwerpen of een van de districten)
  • een voogd (u heeft het ouderlijk gezag over het kind)

Wat brengt u mee?

  • de identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft
  • de vooraf ingevulde reistoelating (recto-verso afgedrukt).

Hoe aanvragen?

Ga naar een stadsloket naar keuze tijdens de openingsuren. De minderjarige moet niet meekomen naar het loket. De loketmedewerker wettigt uw handtekening, en u krijgt het formulier meteen mee naar huis.

Een reistoelating voor een minderjarige is gratis.

Snel naar

Alle info over reisdocumenten

Formulier

Dit artikel is gedeeld door