Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Melding

Voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen of werken en exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten volstaat een melding.

Welke handelingen of werken?

Hieronder vindt u een duidelijk overzicht van stedenbouwkundige handelingen en werken waarvoor een melding ingediend dient te worden.

Overzicht van meldingsplichtige werken.

Surf naar https://www.Omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw en ontdek wat nodig is om uw plannen te realiseren. 

Opgelet:

 • In Antwerpen geldt naast de Vlaamse wetgeving ook de Bouwcode. Voor werken aan de achter- of zijgevel van panden die gelegen zijn in CHE-gebied  of opgenomen in de Inventaris van bouwkundig erfgoed. (Artikel 5 Bouwcode). Of uw pand hieraan voldoet, kan u hier controleren.

 

Welke ingedeelde inrichtingen of activiteiten?

Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 (vroegere milieuvergunning) volstaat een melding. Ga hier na tot welke klasse uw geplande activiteit behoort. (voor klasse 1 en 2: omgevingsvergunning)

 

Hoe maakt u een melding?

U kan op twee manieren een melding indienen.

 • Digitaal

U kan deze indienen via het Omgevingsloket van Vlaanderen. Meldingen voor stedenbouwkundige werken aan of in een woning zonder architect, kan u indienen via een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket:  het snelinvoerloket.

Alle informatie over de te nemen stappen en verdere communicatie verloopt via het Omgevingsloket.

 • Papier

Meldingen voor stedenbouwkundige werken zonder architect of voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, kan u op papier indienen. Dient u de melding op papier in, dan dient u dit op een specifieke manier te doen:

Stap 1: Download het meldingsformulier en vul het in.
            Volg de toelichting bij het invullen van het meldingsformulier.
Stap 2: Voor stedenbouwkundige werken neem het  Normenboek OMV meldingen zonder architect bij de                  hand en maak de plannen en foto's
Stap 3: Print het meldingsformulier en de addenda af in tweevoud.
Stap 4: Het dossier kan gericht worden aan onderstaande adressen:

 • Per aangetekende zending: naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
 • Persoonlijk afgeven op afspraak: Vergunningenloket, den Bell gelijkvloers, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, tegen ontvangstbewijs (zie openingsuren onder contactgegevens) 
   

Alle verdere communicatie verloopt via de post.

 

Wat gebeurt er met uw melding?

 • Er wordt eerst gekeken door de dienst vergunningen van de stad Antwerpen of het dossier volledig is, of het bij de juiste overheid werd ingediend en of het meldingsplichtig is.
 • Als het dossier ontvankelijk en volledig is, dan wordt er aan het college voorgesteld om akte te nemen van de melding. Het college kan bij de beslissing bijkomende voorwaarden opnemen.

Binnen de dertig dagen worden deze stappen doorlopen en ontvangt u bericht of er akte werd genomen van de melding of niet.

 

Welk eindresultaat mag u verwachten?

 • Negatief nieuws: de melder krijgt een aangetekende brief (papieren dossier) of een e-mail via het Omgevingsloket (digitaal dossier) met de boodschap dat er geen akte werd genomen. Er wordt vermeld wat er verkeerd is en welke stappen de melder verder dient te ondernemen.
 • Positief nieuws: de melder krijgt een aangetekende brief (papieren dossier) of een e-mail via het Omgevingsloket (digitaal dossier) met in de bijlage een meldingsakte.

 

Wanneer mag u met de handelingen of werken beginnen?

Stap 1: bekendmaking

 • De melder ontvangt via de post een gele affiche ‘bekendmaking meldingsakte’. Hang deze dertig dagen uit op een goedzichtbare plaats aan de straat.

De stad Antwerpen maakt de aktename online bekend. 

 

Stap 2: start met de werken

 • Ga na of er in de meldingsakte bijkomende voorwaarden zijn opgenomen. De melder dient deze op te volgen.  
 • U mag starten met de handelingen of werken de dag nadat u de meldingsakte hebt ontvangen.

Let op:

 • meldingen kunnen in beroep aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Standaard mag de melder starten met de werken, tenzij er expliciet wordt gemeld dat de handelingen of werken moeten worden stilgelegd. Dit wordt beslist door de Raad, die het bevel geeft om de handelingen of werken op te schorten.
 • u moet tijdig starten met de handelingen of werken, ze niet langdurig onderbreken en de gebouwen tijdig winddicht maken, anders vervalt de meldingsakte. De vervaltermijnen vindt u in art. 99 t.e.m. 101 van het Omgevingsvergunningendecreet.
Dit artikel is gedeeld door