Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Melding

Voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen of werken en exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten volstaat een melding.

Welke handelingen of werken?

Hier vind je een duidelijk overzicht van kleine werken op en rond een gebouw waarvoor je in bepaalde gevallen een melding indient.

Opgelet:

 • In Antwerpen geldt naast de Vlaamse wetgeving ook de Bouwcode. Wees extra aandachtig voor werken aan de achter- of zijgevel van panden die gelegen zijn in CHE-gebied  (culturele, historische en/of esthetische waarde) of opgenomen in de Inventaris van bouwkundig erfgoed. (Hou rekening met artikel 5 van de Bouwcode). Of jouw pand hieraan voldoet, kan je hier controleren.

 

Welke ingedeelde inrichtingen of activiteiten?

Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 (vroegere milieuvergunning) volstaat een melding. Ga hier na tot welke klasse jouw geplande activiteit behoort. (voor klasse 1 en 2: omgevingsvergunning)

Hoe dien je een melding in?

Vanaf 3 november 2020 kan je een melding enkel digitaal indienen.

Je kan deze indienen via het Omgevingsloket van Vlaanderen. 

 • Meldingen voor stedenbouwkundige werken aan of in een woning zonder architect, kan je indienen via een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket:  het snelinvoerloket.
 • Meldingen voor exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit kan je indienen via het Omgevingsloket

Alle informatie over de te nemen stappen en verdere communicatie verloopt via het Omgevingsloket.

Wat gebeurt er met jouw melding?

 • Er wordt eerst gekeken door de dienst Vergunningen van de stad Antwerpen of het dossier volledig is, of het bij de juiste overheid werd ingediend en of het meldingsplichtig is.
 • Als het dossier ontvankelijk en volledig is, wordt er aan de gemeentelijke omgevingsambtenaar voorgesteld om akte te nemen van de melding. De gemeentelijke omgevingsambtenaar kan bij de beslissing bijkomende voorwaarden opnemen.

Binnen de twintig dagen (voor meldingen met enkel exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten) of dertig dagen (andere meldingen) worden deze stappen doorlopen en ontvang je bericht of er akte werd genomen van de melding of niet.
 

Welk eindresultaat mag u verwachten?

 • Negatief nieuws: de melder krijgt een e-mail via het Omgevingsloket met de boodschap dat er geen akte werd genomen. Er wordt vermeld wat er verkeerd is en welke stappen de melder verder moet ondernemen.
 • Positief nieuws: de melder krijgt een e-mail via het Omgevingsloket met in de bijlage een meldingsakte of een bericht dat er stilzwijgend akte is genomen.
   

Wanneer mag je met de handelingen of werken beginnen?

Stap 1: bekendmaking

 • De melder vindt op het Omgevingsloket de tekst voor de affiche ‘bekendmaking meldingsakte’. Hang deze dertig dagen uit op een goed zichtbare plaats aan de straat.

De stad Antwerpen maakt de aktename online bekend. 

Stap 2: start met de werken

 • Ga na of er in de meldingsakte bijkomende voorwaarden zijn opgenomen. De melder moet deze opvolgen.  
 • Je mag het project uitvoeren of exploiteren vanaf de dag na betekening van de meldingsakte of de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn (stilzwijgende aktename).

Let op:

 • meldingen kunnen in beroep aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Standaard mag de melder starten met de werken, tenzij er expliciet wordt gemeld dat de handelingen of werken moeten worden stilgelegd. Dit wordt beslist door de Raad, die het bevel geeft om de handelingen of werken op te schorten.
 • je moet tijdig starten met de handelingen of werken, ze niet langdurig onderbreken en de gebouwen tijdig winddicht maken, anders vervalt de meldingsakte. De vervaltermijnen vind je in art. 99 t.e.m. 101 van het Omgevingsvergunningendecreet.
Dit artikel is gedeeld door