Leeszaal Erfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceAns Brys

Leidinggevende conservator moderne drukken bij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Antwerpenaars zijn trots op de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de bewaarbibliotheek voor Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis van Vlaanderen. Daarom zoeken ze een conservator met een grondige kennis van de Nederlandse letterkunde voor de collectie moderne en bibliofiele drukken van na 1830. Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor het collectie- en aanwinstenbeleid en voor de valorisatie van de collecties moderne drukken.

Wat doe je?

 • Je bouwt de collectie moderne drukken verder uit met nieuwe aanwinsten via aankopen en deponeringen. Bestaande collecties vul je aan via antiquariaat, veilingen en schenkingen. Je hebt extra aandacht voor de kerncollectie Nederlandse letterkunde.
 • Je beheert het budget voor collectievorming.
 • Je geeft leiding aan de medewerkers van collectievorming en besteladministratie.
 • Je bouwt een grondige kennis op over de collecties moderne en bibliofiele drukken. Je formuleert beleidsvoorstellen en adviezen, onder meer over ontsluiting, digitalisering en conservering/restauratie van die collecties.
 • Je ontwikkelt en verfijnt, op basis van het collectiebeleidsplan van de bibliotheek en in overleg met je collega’s, een langetermijnvisie op het algemene collectiebeleid.
 • Je coördineert de werking van de wetenschappelijke adviesraad van de bibliotheek en de onderzoeksprojecten op de collectie, in samenwerking met de conservatoren oude drukken.
 • Je stimuleert het gebruik en de kennis van de collecties bij onderwijs, onderzoek en een breed publiek: je geeft en deelt informatie, formuleert stageopdrachten en thesisonderwerpen, betrekt vrijwilligers, geeft presentaties, organiseert tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten. Zelf doe je ook onderzoek naar de collectie en deel je je resultaten, onder meer via publicaties en presentaties.
 • Je bouwt je expertise voortdurend uit door op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken in je vakgebied en met name in digital humanities. Daarnaast onderhoud en verbreed je een relatienetwerk binnen en buiten de stad Antwerpen.
 • Je voert een vlotte publiekscommunicatie, aangepast aan de doelgroep qua taal, stijl en communicatiekanaal.
 • Je initieert overleg en participeert aan samenwerkingsverbanden in de erfgoedsector op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Wat verwachten we van je?

 • Je bent een expert op het gebied van letteren en Vlaamse literatuur(geschiedenis) en/of je hebt een masterdiploma in de Nederlandse letterkunde.
 • Je beschikt over kennis van de gangbare en actuele onderzoeksthema’s in de geesteswetenschappen en je hebt minstens 2 jaar ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heb je een brede algemene ontwikkeling op het gebied van sociale en politieke geschiedenis, kunst-, cultuur- en wetenschapsgeschiedenis.
 • Kennis van de standaarden en methodes van de informatie- en bibliotheekwetenschap, van (de principes van) metadatering en digitalisering is een meerwaarde.
 • Je bent een geboren verteller en deelt je passie over collecties met het publiek. Verder heb je creatieve ideeën over hoe je de collectie onder de aandacht kan brengen van een groot publiek, zowel fysiek als via digitaliseringsprojecten, (web)exposities en sociale media.
 • Je hebt sterke leidinggevende competenties waarmee je medewerkers motiveert tot samenwerking in een hecht team.
 • Je bent ondernemend en zelfstandig, maar werkt tegelijkertijd vlot in een team.
 • Je bent klantgericht, nauwgezet, flexibel, leergierig en vernieuwingsgericht.
 • Je durft keuzes te maken, je engageert je voor die keuzes en handelt ernaar.
 • Je kan een haalbare planning opmaken en realiseert daarbij tijdig je doelen.
 • Je schakelt je mee in in avond- en weekenddiensten van de bibliotheek of bij evenementen en veilingen.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je hebt een masterdiploma en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden
 • Solliciteerde je in 2019 al eens voor een vacature op het niveau van consulent of afdelingschef (A1-3), maar was je toen niet geslaagd voor de selectie (interview, abstracte redeneertest en thuisopdracht)? Dan kan je tot en met 16 juni 2019 niet meer solliciteren voor deze of een andere vacature op hetzelfde niveau.

Solliciteer uiterlijk op 3 mei

Dit artikel is gedeeld door
Jobs
Jobs
446000+