schilderij met een scheur

Coördinator Conservatie & Restauratie erfgoed

Antwerpenaars zijn trots op hun culturele erfgoed. Daarom zoeken ze een coördinator voor het team restauratoren dat zorg draagt voor het Antwerpse culturele erfgoed. Ben jij een straffe leidinggevende die vanuit een kritische blik gekoppeld aan een probleemoplossende attitude een eigen visie kan uitwerpen?

Wat doe je?

 • Je stuurt een team restauratoren aan en begeleidt zowel interne als externe restauratieprojecten van cultureel erfgoed. Je beoordeelt behandelvoorstellen, aanbestedingen en offertes, inhoudelijk en budgettair. Je waakt over de administratieve aspecten en de digitale verwerking van de conservatie- en restauratieopdrachten. Je adviseert vaktechnisch op maat en neemt beslissingen waar nodig.
 • Je streeft naar een constante optimalisatie van werkingsmiddelen en infrastructuur met als doel een professionele werking en uitstraling van de restauratieateliers te garanderen.
 • Je hebt aandacht voor veiligheidsinstructies en beschermmiddelen zodat de veiligheid steeds verzekerd is van medewerkers, bezoekers en jezelf.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het in optimale omstandigheden presenteren van de collectiestukken aan de hand van risicoanalyses.
 • Je hebt een duidelijke visie over de prioriteiten van Behoud en Beheer en adviseert vanuit die visie. Duurzaam bewaren en het toegankelijk houden van cultureel erfgoed staan daarbij centraal.
 • Je begeleidt en initieert projecten over schade-inventarisatie, je behandelt schadegevallen aan objecten en maakt conditiestaten op indien nodig.
 • Je begeleidt bruikleentransporten indien nodig.
 • Als medeverantwoordelijke voor de veiligheid van de collecties kijk je erop toe dat de regels daarrond worden gerespecteerd.
 • Je bouwt een netwerk van erfgoedprofessionals uit en deelt kennis en expertise in de domeinen preservatie, conservatie, restauratie en collectierisicomanagement. Je volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet en participeert aan overlegorganen in het binnen- en buitenland.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de processen binnen het eigen werkdomein, en hebt bijzondere aandacht voor digitale beheersystemen zoals Adlib, Brocade, DAMS en Zendesk.
 • Je werkt nauw samen met de verantwoordelijken van de musea en erfgoedinstellingen van de stad Antwerpen.

Wat verwachten we van je?

 • Je hebt een opleiding genoten in de specialisatie Conservatie/Restauratie. Daarnaast heb je kennis en expertise binnen het multidisciplinaire vakgebied restauratie en een grondige kennis van collectiehulpverlening bij calamiteiten.
 • Je hebt een doorgedreven ervaring in het vakgebied Restauratie, Collectiebeheer en / of Behoud en Beheer.
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring in het aansturen van een operationeel team.
 • Je bent een gedreven leidinggevende die mensen enthousiasmeert en aanstuurt. Als echte peoplemanager slaag je erin om mensen en dossiers “in beweging te krijgen”.
 • Je bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en bespreekbaar te maken, en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten.
 • Je beschikt over de inzet en de ambitie om resultaten te boeken en om de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties.
 • Je durft keuzes te maken, je engageert je voor die keuzes en je handelt ernaar.
 • Je pakt problemen en uitdagingen op constructieve wijze aan, zoekt alternatieven en realiseert oplossingen.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. Complexe info analyseer je vanuit verschillende invalshoeken.
 • Je handelt integer, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid of vooringenomenheid.
 • Aandacht voor veiligheid en duurzaamheid is voor jou een vanzelfsprekendheid, bijvoorbeeld bij de uitwerking van de bewaaromstandigheden: ruimtegebruik, verpakking, klimatologisch, behandeling …
 • Een goede kennis van Engels en een passieve kennis van het Frans en Duits zijn pluspunten.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je hebt een masterdiploma en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden
 • Solliciteerde je in 2019 al eens voor een vacature op het niveau van consulent of afdelingschef (A1-3), maar was je toen niet geslaagd voor de selectie (interview, abstracte redeneertest en thuisopdracht)? Dan kan je tot en met 16 juni 2019 niet meer solliciteren voor deze of een andere vacature op hetzelfde niveau.

Solliciteer uiterlijk op 26 april

Dit artikel is gedeeld door
Jobs
Jobs
447000+