Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Reglementen rond prostitutie

Prostitutie is in België niet verboden, zolang het vrijwillig gebeurt. Een sekswerker of klant is niet strafbaar. Iedereen die prostitutie mogelijk helpt maken, is wel strafbaar.

Het aanzetten tot prostitutie en het uitbaten van een huis van ontucht is dus niet toegestaan. Dit kan worden vervolgd door parket. In de praktijk geven zij prioriteit aan dossiers waar dwang, minderjarigheid of zwartwerk mee gemoeid zijn.

Er gelden verschillende reglementen rond prostitutie voor seksinstellingen, seksuitbatingen en raamprostitutie. 

Prostitutie tijdens coronacrisis

Sinds 15 juni is sekswerk weer toegelaten in seksuitbatingen en raamprostitutiepanden. Er gelden wel extra maatregelen. Zo moeten seksinstellingen verplicht sluiten tussen 1 uur ’s nachts en 7 uur ’s ochtends.

Reglement seksinstellingen

Seksinstellingen zijn Publiek Toegankelijke Instellingen (PTI’s) waar pornografische vertoningen plaatsvinden zoals sekscinema’s, paaldansclubs, peepshows en stripclubs.

De instelling mag de openbare orde niet verstoren of zorgen voor gezondheidsrisico’s. Seksinstellingen moeten beschikken over een uitbatingsvergunning (UV) voordat ze uitgebaat mogen worden. Op Ondernemen in Antwerpen kan u alle info raadplegen over het uitbaten van een seksinstelling.

Reglement seksuitbatingen

Een seksuitbating is een publiek toegankelijke instelling (PTI) waar seksuele dienstverlening of handelingen worden aangeboden, al dan niet tegen betaling.

Een seksuitbating mag de openbare orde of gezondheid niet verstoren. Seksuitbatingen moeten niet beschikken over een vergunning, maar moeten wel ten allen tijde voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd in het reglement. Dit zijn verplichtingen die aan het pand (brand, bouw, hygiëne) en aan de uitbating (moraliteit) worden opgelegd. Hierop worden regelmatig controles uitgevoerd.

Bekijk hier het volledige reglement voor seksuitbatingen

Rendez-vous belasting

Seksuitbatingen betalen een rendez-vous belasting, taks voor een UV, horecataks met forfait of een andere belasting.

Belasting op een uitbatersvergunning

Rendez-vous belasting

Politiecodex

Ook in de politiecodex is er reglementering rond prostitutie en ontucht opgenomen.

Raamprostitutiepanden

Per pand is er maximum één hoofdhouder (de aangewezen verantwoordelijke en eigenaar) die verhuringen met sekswerkers kan afsluiten en huurgelden mag ontvangen. De hoofdhouder moet beschikken over een geschiktheidsverklaring (één per pand) om een pand te mogen uitbaten. Op eloket.antwerpen.be kan u een geschiktheidsverklaring aanvragen.

De hoofdhouder mag zich laten bijstaan door een beheerder. Hiervoor moet ook een aanvraag gebeuren via eloket.antwerpen.be.

De eigenaars en beheerders van deze panden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Omdat zij een belangrijke positie innemen, is het onder andere van groot belang dat zij niet veroordeeld werden voor feiten zoals de exploitatie van prostitutie, mensenhandel en/of mensensmokkel. Door de gegevens van deze personen te verzamelen, heeft de stad een goed overzicht over het beheer en worden excessen tegengegaan.

Verder moeten uitbaters altijd gebruik maken van HookUp als een sekswerker een raam bij hen wil huren.

Dit artikel is gedeeld door