Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Slimme verkeersregeling in Antwerpen

24 juni 2019, 22 uur

Een leefbare stad is een stad waar burgers en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Voor een vlotte en veilige verplaatsing is de manier waarop verkeerslichten afgesteld zijn cruciaal. 

Kruispunt met conflictvrije verkeersregeling

In 2018 werd een nieuwe verkeerscomputer (VLCC of VerkeersLichtenCoördinatieCentrale) in gebruik genomen door de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. De komende jaren zal de verkeerscomputer via slimme verkeerslichten de aansturing van kruispunten in de stad overnemen. Dit gebeurt in fasen.

VLCC

De vorige verkeerscomputer kon enkele vooraf ingestelde regelingen beheren, via een tijdsklok. De verkeerscomputer, VLCC, biedt de mogelijkheid om meer lichtenregelingen te programmeren. Welk rood-groen schema op welk moment best van toepassing is regelt hij op basis van real-time data. Daarnaast kan hij ook verbeterpunten signaleren en data van verschillende kruispunten tegelijk verwerken.

Slimme verkeerslichten die een veilige doorstroming verbeteren

Bij het ontwerpen van een verkeerslichtenregeling moeten tal van afwegingen gemaakt worden.  Deze afwegingen hebben een grote invloed op de werking van het kruispunt.

Kruispunten veiliger laten werken kan door ze conflictvrijer te regelen. Minder conflicten betekent dat verschillende richtingen apart groen krijgen en bijgevolg dat de beschikbare tijd verdeeld wordt over meer richtingen. Doorgaans betekent dit dat ook de wachttijden voor verschillende verkeersdeelnemers toenemen. Om het effect op de doorstroming te beperken maakt de VLCC gebruik van meerdere detectoren. Lussen in het wegdek geven aan wanneer er meer of minder groentijd nodig is voor autoverkeer. Soms zullen fietsers en voetgangers via een drukknop moeten aangeven dat ze groentijd wensen. Op deze manier proberen we groen te geven wanneer dit nodig is, en onnodig groen te vermijden. Niemand wacht immers graag op wagens, trams of fietsers die er niet zijn.

Het project verloopt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. Verwacht wordt dat tegen 2022 alle verkeerslichten in Antwerpen nieuwe verkeerslichtenregelingen krijgen. Het beter capteren en kunnen begrijpen van de situatie en verkeersstromen laat een dynamischere regeling toe. Het resultaat daarvan is verhoogde veiligheid, minder verloren groentijd en een betere doorstroming op kruispunten.

Verkeersveiligheid verhogen

De nieuwe verkeerslichtenregelingen zijn waar mogelijk conflictvrij. Als wachttijden te hoog oplopen, wordt bekeken in welke mate bepaalde conflicten op kruispunten toch toegelaten kunnen worden. Dit is telkens maatwerk. Daarom worden de aangepaste kruispunten na het inlezen voortdurend opgevolgd. Indien nodig wordt de lichtenregeling bijgesteld. Het kan ook dat de markeringen ter plaatse veranderen.  

Bekendmaking via informatieborden

Om weggebruikers op de hoogte te brengen zullen er op de betrokken kruispunten informatieborden gehangen worden. 

Verkeerslichten: een handleiding

Laatst aangepaste kruispunten

Meer informatie

Ook op de website van Agentschap voor Wegen en Verkeer kan u meer lezen over de slimme verkeerslichten en de nieuwe verkeerscomputer.

Dit artikel is gedeeld door