Amsterdam heeft vandaag al een moderne stadscamping. Stad Antwerpen treft de nodige voorbereidingen om er ook één te voorzien in Linkeroever.

Nieuwe stadscamping op een steenworp van de Schelde

Naast park Middenvijver op Linkeroever komt een moderne en kwaliteitsvolle stadscamping. Donderdag 18 juli en donderdag 5 september kan u een infomoment bijwonen waar de projectleiders de plannen toelichten en uw vragen beantwoorden.

Modern kamperen in het groen

Stad Antwerpen wil op de site Middenvijver op Linkeroever een nieuwe, moderne stadscamping bouwen. Een stadscamping met ruimte voor alle vormen van kamperen. Die camping komt aan de noordoostelijke hoek van park Middenvijver, op een oppervlakte van ongeveer 5 hectare.

Om dit te realiseren, moet die plek van bestemming veranderen. En dat kan niet zonder de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Met het RUP Stadscamping legt de stad een ruimtelijk kader vast dat bepaalt wat er per zone is toegestaan van wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, groen enzovoort. De juridische procedure van zo’n RUP start met de opmaak van een proces- en startnota, die u kan inzien en waar u op kan reageren. 

Infomomenten op 18 juli en 5 september

Om u te informeren over de plannen voor de stadscamping, bent u welkom op een van de infomomenten: donderdag 18 juli of donderdag 5 september van 16 tot 19 uur bij korfbalclub Sikopi, August van Cauwelaertlaan 5, Antwerpen-Linkeroever. Hier krijgt u meer informatie en ideeën over de plannen met de stadscamping en alles binnen het plangebied van dit RUP. Maar ook over de terinzagelegging en hoe u kan reageren op de plannen. De projectleiders beantwoorden ook al uw vragen.

Terinzagelegging

De ‘terinzagelegging’ van de start- en procesnota is de periode van 60 dagen waarin u kan reageren op het startdocument van de juridische procedure. Deze periode loopt van 19 juli tot en met 16 september 2019. Na deze 60 dagen worden alle reacties verder onderzocht en uitgewerkt. 

Meer info

Kijk op www.antwerpenmorgen.be/stadscamping voor meer info.

5 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
francois moons

beste medewerker op 18 juli ben ik naar de info geweest betreffende ter inzagelegging van bouw camping linker oever. als bewoner van een aanpalende straat louis frarijnlaan voel ik mij dan ook betrokken bij deze zaak. ik stel mij vragen over de inpakt dat een camping heeft wat betreft overlast met name het verkeer en toegangswegen van en naar de camping, hierover is enige toelichting gegeven maar duidelijk is het niet ik heb buurtbewoners hierover horen vragen stellen maar daar het geen gezamelijk standpunten zijn van de buurtbewoners is er geen duidelijkheid hierover ,niettemin waar bedrijvigheid is van mensen en horeca is er steeds overlast en meen ik te moeten stellen dat de rust in onze buurt hiermee verstoord word, bijgevolg kan ik mij niet vinden in deze plannen om een camping te verwezenlijken dicht bij een woonzone, ook wens ik mijn bezorgdheid te uiten over de evenementen en festivals die mogelijk gaan toenemen eenmaal er een camping bestaat,momenteel is het elrow festival eenmalig per jaar en overleven we dat wel maar toch ben ik bezorgd dat de basis zou gelegd worden voor verdere manifestaties. kortom mijn of onze bezorgdheid is van die aard dat een camping voor ons geen optie is daarmee heb ik mijn mening gezegd. op 5 september ben ik terug present op de volgende info en wens de medewerkers te bedanken voor het beantwoorden van de vele vragen vriendelijke groeten francois moons

Jouw avatar
Wesley De Smedt

Beste, ook wij kregen de informatie. Nu word er gesproken over 200 eenheden, terwijl er eerst 90 zouden zijn. Bovendien spraken wij onze afkeer al uit over de plaats waar de ingang zou komen. Wij wonen in de Louis Frarynlaan en zijn daar gaan wonen omdat het rustig en aangenaam wonen was. Eerst kregen we festivals en nu een camping. Bovendien is niet duidelijk of de camping over een horecazaak zal beschikken. Wij als buurtbewoners kunnen ons daar niet mee akkoord verklaren. Horeca staat gelijk aan overlast.... het is wat veel van het goede...kleinschalig zonder permanente bewoning of horeca zagen we best zitten. Maar zoals De plannen er nu uitzien, kunnen we er niet mee akkoord gaan. Mvg, Natasja, Wesley en zoon

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Wesley, bedankt voor uw bericht. U kan uw suggesties/feedback digitaal doorgeven door een mail met uw opmerkingen te sturen naar ruimtelijkeplanning@antwerpen.be. Geef uw feedback binnen de periode van 60 dagen, dus graag ten laatste op 16 september 2019.

Jouw avatar
Luc Van Bogaert

Worden de bomen achter het Postgebouw nu allemaal gekapt want daar was men heel oppervlakkig over!

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Luc, er staat nog niets vast over de concrete inrichting van de stadscamping. Een van de uitgangspunten is om het groen te behouden op de stadscamping, of als er groen verdwijnt dit te vervangen op een andere plek. Het ontwerp dat we tonen is om een voorbeeld en een richting aan te geven, niets definitiefs. Daarom nodig ik u van harte uit voor het tweede infomoment over de stadscamping op donderdag 5 september tussen 16 uur en 19 uur bij korfbalclub Sikopi in Linkeroever. U kan uw reactie meegeven aan de aanwezige stadsmedewerkers. Met deze verzamelde reacties wordt rekening gehouden bij de verdere uitwerking van de plannen.

Dit artikel is gedeeld door
A-nieuws
A-nieuws
42100+