Amsterdam heeft vandaag al een moderne stadscamping. Stad Antwerpen treft de nodige voorbereidingen om er ook één te voorzien in Linkeroever.

Nieuwe stadscamping op een steenworp van de Schelde

Naast park Middenvijver op Linkeroever komt een moderne en kwaliteitsvolle stadscamping. Donderdag 18 juli en donderdag 5 september kan u een infomoment bijwonen waar de projectleiders de plannen toelichten en uw vragen beantwoorden.

Modern kamperen in het groen

Stad Antwerpen wil op de site Middenvijver op Linkeroever een nieuwe, moderne stadscamping bouwen. Een stadscamping met ruimte voor alle vormen van kamperen. Die camping komt aan de noordoostelijke hoek van park Middenvijver, op een oppervlakte van ongeveer 5 hectare.

Om dit te realiseren, moet die plek van bestemming veranderen. En dat kan niet zonder de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Met het RUP Stadscamping legt de stad een ruimtelijk kader vast dat bepaalt wat er per zone is toegestaan van wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, groen enzovoort. De juridische procedure van zo’n RUP start met de opmaak van een proces- en startnota, die u kan inzien en waar u op kan reageren. 

Infomomenten op 18 juli en 5 september

Om u te informeren over de plannen voor de stadscamping, bent u welkom op een van de infomomenten: donderdag 18 juli of donderdag 5 september van 16 tot 19 uur bij korfbalclub Sikopi, August van Cauwelaertlaan 5, Antwerpen-Linkeroever. Hier krijgt u meer informatie en ideeën over de plannen met de stadscamping en alles binnen het plangebied van dit RUP. Maar ook over de terinzagelegging en hoe u kan reageren op de plannen. De projectleiders beantwoorden ook al uw vragen.

Terinzagelegging

De ‘terinzagelegging’ van de start- en procesnota is de periode van 60 dagen waarin u kan reageren op het startdocument van de juridische procedure. Deze periode loopt van 19 juli tot en met 16 september 2019. Na deze 60 dagen worden alle reacties verder onderzocht en uitgewerkt. 

Meer info

Kijk op www.antwerpenmorgen.be/stadscamping voor meer info.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!
Dit artikel is gedeeld door
A-nieuws
A-nieuws
41300+