Een compacter kruispunt Krijgslaan - Doornstraat

Waarom?

Binnen het project van de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) paste de stad Antwerpen in april 2019 de verkeerslichtenregeling op het kruispunt Doornstraat – Krijgslaan aan.

De randvoorwaarde bij het ontwerpen van de nieuwe VLCC regelingen is een maximale conflictvrije regeling. Dit betekent waar mogelijk het schrappen van een aantal bewegingen van verkeersdeelnemers die voorheen met elkaar in conflict waren.

Voor het kruispunt Doornstraat – Krijgslaan werd in de nieuwe verkeerslichtenregeling gekozen om alle voetgangers- en fietsoversteken conflictvrij (met het gemotoriseerd verkeer) te regelen maar ook het recht doorgaande en afslaande gemotoriseerd verkeer vanuit beide takken van de Doornstraat.

Door deze nieuwe regeling ontstaat echter file op verschillende takken van het kruispunt. Omdat dit de kans verhoogt dat  sommige weggebruikers bewust of onbewust door het rode verkeerslicht zullen rijden, heeft de stad Antwerpen deze verkeerlichtenregeling opnieuw bekeken. De stad heeft vervolgens beslist om de huidige lichtenregeling bij te sturen en het kruispunt compacter in te richten om de algemene afwikkeling te verbeteren.

Wanneer?

De stad splitst de werken op in een tijdelijke en een definitieve inrichting. De werkzaamheden voor de  tijdelijke inrichting starten begin juli 2019. Eind augustus 2019 starten vervolgens de werkzaamheden voor de definitieve inrichting. Over deze laatste zal u nog op een later tijdstip de nodige informatie ontvangen.

Wat?

De tijdelijke inrichting gebeurt door het invoeren van tijdelijke maatregelen  zoals het plaatsen van betonblokken, het wijzigen van de wegmarkering, e.d. 

De wijzigingen houden het onderstaande in:

  • Tweerichtingsverkeer op de Krijgslaan (oostelijke tak):
    Voor het doorgaande verkeer wordt op de noordelijke weghelft van de Krijgslaan tweerichtingsverkeer ingesteld. Hierdoor vervallen op deze weg een 6 tal parkeerplaatsen.De zuidelijke weghelft wordt doodlopend door het plaatsen van betonblokken ter hoogte van de aansluiting met de Doornstraat.
  • Een kleiner kruispuntvlak
    Het kruispuntvlak verkleint door op de Doornstraat (zuid) de verkeerslichten, de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers en de voorsorteerstroken meer richting het noorden te plaatsen. Dit maakt het kruispunt voor alle verkeersdeelnemers overzichtelijker. De voorsorteervakken wijzigen in een linkse afslagstrook en een gecombineerde recht doorgaande en rechtse afslag strook.
  • Omdat het overgrote deel van de buslijnen (180/181/182/183/131/140/141) niet meer kunnen keren aan de bestaande halte ter hoogte van de voetbal, krijgen deze een nieuwe haltehaven. Deze haltehaven komt op de Doornstraat ter hoogte van huisnummers 227 en 229. De overige lijnen (17/130/135) blijven halt houden aan de bestaande halte. Voor buslijnen 130 en 135 betekent deze nieuwe inrichting dat zij moeten omrijden via Fort VI straat.  
Compcter kruispunt Krijgslaan - DoornstraatStadsontwikkeling

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door