Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Een compacter en veiliger kruispunt Universiteitsplein-Krijgslaan - Doornstraat

Al in 2019 werd de verkeerslichtenregeling op het kruispunt aangepast. In 2020 wordt het Universiteitsplein en het kruispunt heraangelegd.

Waarom?

Binnen het project van de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) paste de stad Antwerpen in april 2019 de verkeerslichtenregeling op het kruispunt Doornstraat – Krijgslaan aan.

De randvoorwaarde bij het ontwerpen van de nieuwe VLCC regelingen is om zowel een verbetering van de doorstroming voor wagens/fietsen /voetgangers te bekomen en dit met zo weinig mogelijk conflicten in de verkeerslichten. De laatste maanden zijn er verschillende instellingen getest en geëvalueerd. Door de bijsturingen is de veiligheid verhoogd en is de doorstroming terug op het niveau gebracht zoals het vroeger was. 

Door het halveren van het kruispunt in grootte werden de tijden om het kruispunt te verlaten, nadat de verkeerslichten op rood en oranje springen, sterk verkort. Deze vrijgekomen tijd konden we gebruiken om bepaalde verkeersdeelnemers die nu samen groen kregen, eruit te halen. Concreet betekent dit dat zij dan na elkaar groen krijgen, in plaats van tegelijk groen. 

Voor het kruispunt Doornstraat – Krijgslaan werd in de nieuwe verkeerslichtenregeling onderstaande keuzes ingevoerd: 

 • alle voetgangers- en fietsoversteken conflictvrij (met het gemotoriseerd verkeer) te regelen
 • verkeer vanuit beide takken van de Doornstraat afzonderlijk groen licht te geven.

Aangezien de huidige aanleg tijdelijk is, en er ook een aantal parkeerplaatsen geschrapt diende te worden, is er besloten om het kruispunt en Universiteitsplein opnieuw aan te leggen.  Hierdoor stijgt het aantal parkeerplaatsen terug, en wordt het kruispunt veiliger en beter leesbaar voor alle weggebruikers. Ook het comfort voor de fietser zal sterk toenemen en de bushaltes worden comfortabeler aangelegd met schuilhuisjes, vuilbakken en een verhoogde aanleg.

Wanneer?

De werken werden opgesplitst in een tijdelijke en een definitieve inrichting. De heraanleg is voorzien tijdens het najaar van 2020. De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen starten tijdens het voorjaar.

Wat?

De definitieve inrichting houdt het onderstaande in:

De stad voorziet:

 • een compacter kruispunt.
 • extra parkeerplaatsen.
 • een heraanleg van de bushalte in de Doornstraat met een schuilhuisje en vuilbak.
 • een nieuwe fietsoversteek van de Krijgslaan naar het Universiteitsplein.
 • grotere opstelruimte voor fietsers aan het verkeerslicht.
 • niet noodzakelijke verharding in de voetpadzones wordt verwijderd en vergroend

Het district voorziet:

 • een vernieuwde fietspad in de bocht  langs het Universiteitsplein/Fort VI-straat.
 • een herinrichting van de parkingtoegang van de universiteit.
 • een vernieuwde bushalte op het Universiteitsplein met een schuilhuisje en vuilbak.

Het definitieve plan kan je hieronder bekijken.
Een infomoment om dit plan toe te lichten kan door de huidige omstandigheden niet worden georganiseerd.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door