Provincie Antwerpen

Hoe gaan we in de toekomst wonen?

De bevolking neemt elk jaar toe, maar de beschikbare ruimte in onze stad niet. In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen leest u hoe de provincie de ruimtelijke ordening op haar grondgebied wil aanpakken.

Door afspraken te maken rond ons ruimtegebruik, garanderen we iedereen een ruimte om te wonen, werken en leven. Bovendien dwingt de klimaatverandering ons om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen, geeft de provincie aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naartoe wil. Het beleidsplan zal op lange termijn onze leef- en werkomgeving beïnvloeden.

Conceptnota

De eerste versie van het nieuwe beleidsplan heet de conceptnota. Het bestaat uit een strategische visie op lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van deze visie.

U kan deze nota inkijken kan bij het provinciehuis, bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen, of online op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.

Video: het beleidsplan in een notendop

Wat vindt u ervan?

Bezorg uw bedenkingen, verbetersuggesties of opmerkingen van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 aan:

  • beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
  • of met een aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • of via afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • of via afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens een van de infomarkten tussen 19 en 21 uur: 
    • donderdag 19 september 2019 in het (nieuwe) provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
    • maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

Volg ons

Abonneer u op de nieuwsbrief via www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Op deze webpagina vindt u ook de meest actuele informatie over het proces en de aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.

3 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Jasmin De Rijcker

Dit zou wel de max zijn: https://www.nu.nl/internet/4969001/google-moederbedrijf-bouwt-futuristische-wijk-in-toronto.html

Jouw avatar
sniba boujemaa

2020 antwerpen

Jouw avatar
sniba boujemaa

Jan davidlei 56 bus 6

Dit artikel is gedeeld door
A-nieuws
A-nieuws
43800+