Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

RUP Friendshipsite

De stad wil de Friendshipsite herontwikkelen tot één samenhangend levendig stadsdeel. Dat sluit aan bij de algemene ambitie om van het Eilandje een volwaardige, levendige en bruisende stadswijk te maken. Door de strategische locatie, op de hoek van de Rijnkaai en de Londen-Amsterdamstraat, leent de plek zich voor hogere volumes langs de zijde van de Rijnkaai voor zover ook voldoende open ruimte centraal in het bouwblok wordt gecreëerd. De bedoeling is om een woonmix te realiseren van grote en kleine appartementen en eengezinswoningen. Op het gelijkvloers zorgen horeca, winkels en andere diensten voor de nodige levendigheid. Ook het bestaande servicestation van Total zal opnieuw geïntegreerd worden in de ontwikkeling van de site. Daarvoor moet een RUP opgemaakt worden.

foto in vogelvlucht van de Friendship site

De Friendshipsite bevindt zich op het Eilandje, op de spil van drie wijken met een eigen identiteit: de Oude Dokken, de Montevideowijk en de Cadixwijk. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Londen-Amsterdamstraat, in het oosten door de Bataviastraat, in het zuiden door de Sint-Laureiskaai en in het westen door de Rijnkaai. De Friendshipsite omvat het kantoorgebouw de Friendshipbuilding, een servicestation van Total, een braakliggend terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein.

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven wel overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje te behouden, met een maximum van 39.230 m². De totale bouwoppervlakte neemt dus niet toe.

Stand van zaken

Het college keurde op 2 juni 2020 de scopingsnota en het voorontwerp goed.

Het voorontwerp-RUP wordt nu voorgelegd aan de adviesinstanties. Op basis van deze adviezen kan het voorontwerp-RUP worden aangepast. Het ontwerp-RUP dat hieruit volgt zal dan aan de gemeenteraad worden voorgelegd om voorlopig vast te stellen.

Meer info

Meer info over de Friendshipsite vindt u op https://www.antwerpenmorgen.be/friendshipsite.

Stadsontwikkeling – ruimtelijke planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door