Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Klimaattraject voor EcoScholen

De stad ondersteunt EcoScholen die schoolbreed willen inzetten op klimaat met coaching en een subsidie om tot een klimaatvriendelijke school te komen. 

Een jongetje loopt over een boomstam op een klimaatrobuuste natuurspeelplaats

Scholen die zich kandidaat stellen, kunnen meedingen naar een traject met intensieve coaching en een projectsubsidie van maximaal 15.000 euro.

Wie komt in aanmerking?

 • De school is gelegen in de stad Antwerpen en biedt kleuter- lager-, basis- of secundair onderwijs aan.
 • De school wil werken aan een klimaatvriendelijk project: klimaatbewust rond energie, duurzame voeding of duurzame mobiliteit en/of klimaatrobuust rond het ontharden en vergroenen van haar schoolomgeving.
 • Het gaat om een doorgedreven schoolbreed project met een duidelijke, gedragen visie en engagement. 
 • De verschillende doelgroepen (leerkrachten, leerlingen, eventueel ouders en buurt) worden betrokken en het project wordt educatief verankerd.

Coaching en begeleiding 

Elke EcoSchool krijgt gedurende 3 jaar intensieve begeleiding en coaching om haar visie om te zetten in concrete en gedragen plannen en acties in overeenstemming met de gemaakte engagementen. Na 3 jaar kan de school haar werking zelfstandig voortzetten. 

De trajectbegeleiding en coaching gebeurt door de stad Antwerpen, MOS Antwerpen en/of een externe expert. 

Klimaattoelage

Een school kan kiezen uit drie ambitieniveaus. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de engagementen en de toegekende toelage:

 1. EcoMini: 5.000 euro
 2. EcoMidi: 10.000 euro
 3. EcoMaxi: 15.000 euro

Alle voorwaarden per niveau vindt u in de spelregels.  

Klimaatbewust of klimaatrobuust?

Een EcoSchool kan kiezen uit twee pijlers:

 • Klimaatbewust: een klimaatbewuste school neemt maatregelen om haar eigen CO2-impact te verkleinen en werkt bijvoorbeeld rond energie, duurzame mobiliteit of duurzame voeding.
  De school werkt ook aan bewustwording en gedragsverandering rond klimaat bij leerlingen, leerkrachten en hun omgeving. 
   
 • Klimaatrobuust: een klimaatrobuuste school legt een natuurspeelplaats, groendak en/of geveltuin aan en werkt zo rond natuur en water. Ze maakt haar omgeving zo weerbaar tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals zware regenval, hitte en droogte. 
  De school werkt ook aan betrokkenheid, draagvlak en bewustwording van leerlingen, leerkrachten en hun omgeving. 

Aanvraag klimaattraject voor EcoScholen

Elk traject start met de aanvraag van een startadvies met een kernteam van de school. Tijdens een startadvies krijgt de school meer uitleg over EcoScholen en het nieuwe klimaattraject. Er worden eventueel afspraken gemaakt om een kandidatuur in te dienen.

Startadvies aanvragen

Een vrijblijvend startgesprek vindt plaats op school tussen een kernteam van de school en een adviseur van het EcoHuis en eventueel andere experten.

Aanvragen

Kandidaat stellen

De kandidatuur legt vooral de focus op de visie (op de pijler en de aanpak) en doelen van de school. De school moet nog geen concrete acties, maatregelen of kostenramingen hebben bedacht. 

Hieronder vindt u een overzicht en timing van de verschillende stappen in het traject.

StapWatWanneer
StartadviesEen kernteam krijgt meer info en uitleg over EcoScholen.hele jaar
Kandidatuur opstellenEen trajectbegeleider helpt bij het opstellen van een visie en het invullen van de kandidatuur.voor 1 mei of 1 november
Kandidatuur indienenDe school kan op twee momenten haar kandidatuur indienen.1 mei of 1 november
SelectieScholen horen in juni of december of zij met het traject kunnen starten. Indien niet, dan kunnen ze verdere trajectbegeleiding ontvangen om hun kandidatuur tegen de volgende deadline opnieuw in te dienen.juni of december
Start trajectIn september of januari gaan de geselecteerde scholen van start. Zij krijgen intensieve coaching en een subsidie overeenkomstig met het gekozen niveau om de visie en engagementen in plannen en acties om te zetten.vanaf 1 september of 1 januari
Jaarlijkse evaluatieElk jaar staat de school met de trajectbegeleider stil bij haar vooruitgang. Op basis hiervan kan de jury voorstellen doen om het traject te verbeteren.voor 1 mei of 1 november
Einde traject met toonmomentNa 3 jaar is de school gesterkt om haar werking zelfstandig voort te zetten. Ze organiseert of neemt deel aan een toonmoment.eind juni of eind december
Twee schoolpoortborden uit hout. Op de ene staat "hier groeit een natuurspeelplaats" en op de andere "hier groeit een klimaatbewuste school".
De schoolpoortborden voor EcoScholen

Schoolpoortbord: maak je troeven kenbaar

Scholen die instappen in het klimaattraject, krijgen ook een schoolpoortbord die kenbaar maakt dat ze aan een klimaatvriendelijke school werkt.

Ook scholen buiten het klimaattraject met een natuurspeelplaats of een stevige werking rond klimaat, kunnen dit schoolpoortbord aanvragen

Meer info

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het EcoHuis via 03 217 08 11 of ecohuis@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door