Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Toegankelijkheid

De stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijnen en het Vlaamse bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op antwerpen.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accesibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid, van laag naar hoog: A, AA en AAA. Deze toepassing voldoet aan de richtlijnen tot en met niveau AA, met uitzondering van de volgende werkpunten.

Openstaande werkpunten

De stad Antwerpen doet op dit moment een grondige doorlichting van haar digitale infrastructuur met het oog op toegankelijkheid. De werkpunten die gevonden worden door deze oefening te doen, lijsten we hieronder op van zodra deze bekend zijn.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF's op deze website die niet volledig aan de richtlijnen voldoen. Heb je nood aan een toegankelijke versie van dit bestand, vraag het dan aan via info@antwerpen.be. Wij engageren ons om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11 mei 2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 11 mei 2020.

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën

Deze website is gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. 

Om antwerpen.be optimaal te kunnen ervaren, beschik je best over de nieuwste versie van je browser. Bij oudere versies zal de website er mogelijks anders uitzien of zullen bepaalde functionaliteiten niet werken. Bij zeer oude browsers wordt surfen zelfs onveilig.

De meeste browsers voorzien de mogelijkheid om nieuwe versies automatisch te laten bijwerken, dit bevelen we aan zodat eventuele veiligheidsproblemen zo snel als mogelijk op je toestel verholpen worden.

Zowel voor smartphones en tablets als voor desktop en laptop zorg je er best voor dat je over de meest recente software-update beschikt van het besturingssysteem.

Antwerpen.be werkt optimaal op de meest recente versies van onderstaande browsers. Je kan op de links klikken om te bekijken hoe je de nieuwste versie kunt downloaden.

Desktop en laptop (Windows 10 of Apple macOS): 

Smartphone en tablet (Android of Apple iOS): 

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de website is afhankelijk van volgende technologieën. De toegankelijkheid kan gegarandeerd worden als je toestel deze technologieën ondersteunt.:

  • HTML
  • JavaScript
  • CSS
  • ARIA

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van de richtlijnen te bevorderen:

  • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in ons intern beleid.
  • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
  • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Feedback en contactgegevens

Heb je opmerkingen of ervaar je toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om je een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Ben je niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt je melding als je uitgepraat bent met de stad, dus nadat je eerst je probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt je melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vind je op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
111000+