Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Illustratie met een uitsnede van de Kanunnik Peetersstraat uit het voorontwerp.

Project heraanleg Kanunnik Peetersstraat

De Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat en Florent Bauduinstraat hebben een unieke ligging in Berchem. Dit gebied kan een ideale verbinding vormen tussen de groene zones van het Brilschanspark -en bij uitbreiding Park Brialmont- en de wijk De Veldekens. Het district wil hier bij de heraanleg dan ook vol op inzetten.

Door de straat fiets- en voetgangersvriendelijker in te richten ontstaat er een goede link met de omliggende infrastructuur en parken. Een groene en verkeersveilige Kanunnik Peetersstraat zorgt ook voor een aangenamere woonomgeving. Helemaal onderaan de pagina kan u al de reeds gepubliceerde informatie downloaden.

Toegankelijkheid parking - update 13/05/2024

De parking aan Kanunnik Peetersstraat nummer 64 blijft nog tot ergens begin of half juni ontoegankelijk voor het auto's. Meer info over de aanvraag van een tijdelijke bewonerskaart om op straat te parkeren vindt u verder op deze pagina (onder 'Praktische informatie', 'Bereikbaarheid van uw woning').

Fasering - update 13/05/2024

Timing van de werken:

 • Fase 1 (in blauw op onderstaande illustratie): afgewerkt, de werken in het Brilschanspark zijn nog lopende in opdracht van AG Vespa. Meer info over deze werken op deze pagina.
 • Fase 2 (oranje): afgewerkt, net als in fase 1 moeten hier nog de stapstenen in de groenvakken geplaatst worden en moet alles nog worden ingezaaid.
 • Fase 3 (groen): toegankelijk, maar de afwerking loopt nog.
  • Het kruispunt van de Marcel Auburtinlaan met de Florent Bauduinstraat wordt afgewerkt van zodra de werken aan het Brilschanspark zijn afgerond, dit zal vanaf half juni tot het bouwverlof van half juli. De wadi's moeten nog uitgegraven en ingezaaid worden.

De groenaanplant is voor het plantseizoen van het najaar van 2024.

 • Fase 4 (geel): deze zone is terug opengesteld, er gebeurt hier en daar nog afwerking
 • Fase 5 (zwart): lopende, nog tot half juni 2024
  • Aan het kruispunt Kanunnik Peetersstraat / Jan Moorkensstraat wordt gewerkt vanaf half juni tot aan het bouwverlof van midden juli
 • Fase 6 (grijs): lopende, grotendeels klaar tegen het bouwverlof van midden juli 2024
  • Aan het kruispunt Wapenhaghestraat / Marcel Auburtinlaan wordt gewerkt na het bouwverlof, dus in de loop van augustus 2024
 • Kruispunt Polygoonstraat: na het bouwverlof, in de loop van augustus 2024

Deze timing houdt geen rekening met weerverlet of onvoorziene omstandigheden. De verschillende fases overlappen: wanneer de afwerking aan één fase bezig is, start de aannemer al met de werken in het volgende deel.

Plan met de fasering
Plan met de fasering

Aard van de werken

De werken omvatten de heraanleg van de volledige breedte van de Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat en het deel van de Florent Bauduinstraat tussen de Kanunnik Peetersstraat en Marcel Auburtinlaan. Alsook de heraanleg van twee kruispunten in de Marcel Auburtinlaan: één met de Florent Bauduinstraat en één met de Wapenhaghestraat.

Bij de heraanleg wordt er ook een nieuwe riolering aangelegd door water-link in samenwerking met Aquafin. Het gaat om een gescheiden riolering. Enerzijds voeren nieuwe buizen het afvalwater af, daarnaast wordt het regenwater opgevangen en geïnfiltreerd door middel van wadi’s en poreuze betonbuizen. Bij hevige regenbuien wordt het regenwater naar de Brilschansvijver afgevoerd.

Verder wordt een grote drinkwatertransportleiding van water-link vervangen in de Kanunnik Peetersstraat tussen de Jan Moorkensstraat en de Frans Beckersstraat.

Aanpassing parkeerstrook met grasbetontegels - update 01/02/2024

Eind 2023, begin 2024 was de middenberm nog erg drassig door de vele regenval. Bewoners die hier parkeren houden ruime afstand van de middenberm om niet met de wielen in de modder te belanden of uit te stappen in de modder. Dit heeft echter als gevolg er buiten de parkeervakken geparkeerd wordt en de straat een stuk smaller is.

Van andere ontwerpen weten we dat dit probleem zich oplost naarmate de berm wordt afgewerkt en terug betreedbaar is. Toch heeft het district beslist om een aanpassing aan het plan door te voeren om de middenberm sneller bruikbaar te maken. Het district besloot om naast de parkeerstrook aan de kant van de middenberm een extra strook grasbetontegels te leggen van 37,5 cm breed.
De aannemer past de middenberm in het reeds afgewerkte deel van de Kanunnik Peetersstraat nog aan en in de nog aan te leggen delen zal deze techniek ook worden toegepast.

Werken Fluvius Florent Bauduinstraat

Fluvius plant vanaf begin december saneringswerken aan hun nutscabine in de Florent Bauduinstraat. Tijdens deze werken plaatst Fluvius een tijdelijke cabine op de rijweg-. De overkoppeling van de kabels van de bestaande cabine naar de tijdelijke cabine en terug vergt graafwerk binnen de werfzone. Om te vermijden dat de pas aangelegde infrastructuur terug opengebroken wordt, is besloten de zone in de Florent Bauduinstraat aan de kant van de Marcel Auburtinlaan (rood kader op onderstaande illustratie) pas definitief aan te leggen als de werken van Fluvius afgerond zijn.

Planning werken Fluvius:

 • Plaatsen nieuwe cabine: begin december.
 • Overkoppelen kabels van de oude naar de tijdelijke cabine: begin tot half december.
 • Sanering bestaande cabine: half december tot eind januari.
 • Overkoppelen kabels van de tijdelijke naar de gesaneerde cabine, verwijderen van de tijdelijke cabine: eind januari tot begin februari.

Vanaf de kerstvakantie zal de zone van de werken van Fluvius in tijdelijke steenslag aangelegd worden, zodat bewoners naar het reeds aangelegde deel en de garages geraken. Na de werken van Fluvius wordt deze zone effectief aangelegd.

Plan werken Fluvius

Praktische informatie

Waar wordt gewerkt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Soms zal het wat moeilijker zijn om aan uw woning te geraken. Samen met de aannemer doen we er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we verschillende minder hindermaatregelen.

Bereikbaarheid voetpaden

De voetpaden blijven aan minstens één kant toegankelijk wanneer er gewerkt wordt aan de overkant. De aannemer plaatst bruggetjes die rolstoeltoegankelijk zijn wanneer hij sleuven maakt.

Bereikbaarheid van uw woning

Woont u in één van de straten waar er gewerkt wordt? Dan is uw straat tijdens de werken niet bereikbaar met de wagen. De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer het wegdek en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld met grond en afgedekt met steenslag.

Tijdens de werken in uw straat is er geen plaatselijk verkeer mogelijk. Te voet of met de fiets geraakt u uiteraard altijd bij uw woning.

Kan u tijdens de werken uw garage of garagebox niet bereiken? Voor de duur van de werken kan u een tijdelijke bewonerskaart aanvragen om op straat te parkeren. Contacteer hiervoor mobiliteitenparkeren@antwerpen.be. In de straten waar gewerkt wordt of de aangrenzende straten kan er een parkeerverbod gelden, let hiervoor op de verbodsborden in de straat.

Denk ook eens aan alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals de tram of de Velo stadsfietsen. Kijk op www.slimnaarantwerpen.be voor meer tips over alternatief vervoer, mobiliteit en parkeergelegenheid aan de rand van de stad.

Veiligheid staat voorop

Op een werf schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s voor u en voor de werkmannen te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen. Maar als we de veiligheid voor iedereen willen vergroten, dan hebben we uw hulp nodig!

Enkele richtlijnen:

 • Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.
 • Ga alleen op de werf als het niet anders kan.
 • Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.
 • Zorg dat u alles ziet en hoort, berg uw gsm even op.

Al het werfverkeer zal aan en af rijden via de Roderveldlaan om de scholen in de omgeving te vermijden.

Post

Bpost werd verwittigd van de werken in uw straat.

Huurders

Bent u huurder? Geef dan zeker deze info ook door aan de eigenaar van de woning.

Huisvuilinzameling

Met de huisvuilophaaldienst werden afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook tijdens de werken wordt opgehaald. Als er in uw straat gewerkt wordt, breng dan uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat.

Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer. (zie Contactgegevens) Zo kunt u samen met hem/haar een oplossing zoeken.

Verhuis of levering

Woont u in de werfzone en plant u een verhuis of verwacht u een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer (contactgegevens onderaan deze brief). Zo kan de aannemer in zijn planning rekening houden met uw vraag.

Handelaars en ondernemingen

Hinder door de werken voor uw deur? Dan kunt u mogelijk een hinderpremie krijgen van het Vlaamse Gewest. Als u voor deze premie in aanmerking komt, dan krijgt u van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch een bericht. Daarmee kunt u de uitbetaling van de premie aanvragen. Bent u gedwongen uw zaak volledig te sluiten, dan kunt u bijkomend een sluitingspremie vragen.

Voorwaarden en meer info: www.vlaio.be/hinderpremie.

Verkeersafwikkeling Frans Beckersstraat

Bij het begin van het project peilden we bij de omwonenden naar hun mening over het sluipverkeer in de buurt. Er werd beslist om bij de heraanleg van de straten de Frans Beckersstraat enkelrichtingsverkeer te maken. In het deel tussen de Florent Bauduinstraat en de Kanunnik Peetersstraat rijdt het autoverkeer naar de Kanunnik Peetersstraat, in het deel tussen de Florent Bauduinstraat en de Karel Coggestraat is er enkelrichtingsverkeer naar de Karel Coggestraat.

Geplande enkelrichting in de Frans Beckersstraat om het sluipverkeer tegen te gaan. De groene pijlen duiden de toekomstige situatie aan.Stad Antwerpen
Geplande enkelrichting in de Frans Beckersstraat om het sluipverkeer tegen te gaan. De groene pijlen duiden de toekomstige situatie aan.

Correctie schets brochure

Correctie: ontwerpschets profiel Florent Bauduinstraat / Wapenhaghestraat
In de brochure voorontwerp stond twee keer dezelfde afbeelding uit de Kanunnik Peetersstraat. Bovenstaande schets toont de situatie in de Florent Bauduinstraat en Wapenhaghestraat.

Contactgegevens

Een praktische vraag over bv. de toegang tot uw woning of de afwerking van de oprit? Verhuis of levering gepland…?

Werfleiders:

Hoofdaannemer: DCA Infra - info@dca.be – 014 62 22 11

Belangrijke informatie en wijzigingen worden via een infobrief gedeeld met de buurt. Actuele informatie vindt u steeds terug op www.berchem.be/kanunnik.

Contactcenter Aquafin

Tel. 03 450 45 45
e-mail : contact@aquafin.be
www.aquafin.be

Meer info

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 19
wijkoverleg.berchem@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door