Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Tunnels Operaplein zijn open

De tunnels onder het Operaplein op de Leien zijn klaar voor gebruik. De tunnels, de Jeanne en Jos Brabants­tunnel, zijn een van de laatste onderdelen van het mobiliteitsproject Noorder­lijn.

1|4
1|4
1|4
1|4

Belang­rijk verkeers­knoop­punt

Samen met de uitbrei­ding van premetro­sta­tion Opera ontwarren de tunnels een van de grootste verkeers­knoop­punten van de stad. Het lokaal autover­keer op de Leien kan voortaan onder de kruispunten met de Kipdorp­brug en de De  Keyserlei doorrijden. Dat leidt tot een vlottere doorstro­ming. Voetgan­gers, fietsers en trams krijgen hierdoor bovengronds meer ruimte.

Bovenlo­kaal verkeer blijft de verschil­lende toegangs­poorten tot de stad gebruiken, via de Ring en de Singel.

Voor lokaal en doorgaand verkeer

Inclusief de hellingen meet elke tunnel 550 meter. Vanaf die hellingen vertrekken telkens 2 rijstroken. Eén voor lokaal verkeer, en één die leidt naar de ondergrondse parking op 3 niveaus. Op 20 mei worden voorlopig enkel de doorgaande rijstroken openge­steld omdat de parking nog niet open is. De autopar­king wordt samen met de fietsen­stal­ling in het najaar van 2020 in gebruik genomen.

De Jeanne Brabants­unnel loopt van noord naar zuid, van de Italiëlei richting Maria Theresi­alei. Doorgaand verkeer passeert daarbij de originele muur van de oude stadsom­wal­ling.

De Jos Brabants­tunnel gaat van zuid naar noord, vanaf de Frankrijklei richting Italiëlei ter hoogte van de Violier­straat. Automo­bi­listen passeren er via de glazen wand door de parking. Dat zorgt voor een speciaal lichtef­fect voor wie vanuit de parking naar de tunnels kijkt.

Niet voor vrachtverkeer

Om een constante doorstro­ming te garanderen, geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. In beide kokers is traject­con­trole. Lokaal vrachtverkeer en voertuigen hoger dan 2,90 meter kunnen niet door en blijven bovengronds.

Aanpas­sing verkeers­lichten invals­wegen

Door de geplande werken aan het Operap­lein werden de Leien halverwege 2017 ‘geknipt’. In de aanloop naar die knip werden verschil­lende verkeers­lichten op de invals­wegen van Antwerpen aangepast. Het doel was om de verkeers­stroom te optima­li­seren en de bereik­baar­heid voor het lokaal verkeer en het openbaar vervoer in de binnen­stad te garanderen.

Met de opening van de tunnels wijzigt de verkeers­si­tu­atie in de binnen­stad. De verkeers­lich­ten­re­geling wordt opnieuw aangepast. Die aanpas­sings­werken duren tot 2 weken na de opening van de tunnels. Zodra die werken klaar zijn, zal de doorstro­ming voor alle weggebrui­kers gevoelig verbeteren. Bovendien wijzigt dan de verkeers­cir­cu­latie bovengronds, en treedt de slimme lichten­re­ge­ling voor de trams in werking. 

Waarom de Jeanne en Jos Brabants­tun­nels?

Jeanne en Jos Brabants waren de grondleg­gers van het Ballet van Vlaanderen, een van de meest iconische culturele instel­lingen van Antwerpen. De stad besliste dan ook om ze te eren door de tunnels, die vlak onder hun geliefde Opera lopen, naar hen te vernoemen.  

Benieuwd hoe we de tunnels bouwden?

Bekijk de timelapse op facebook.com.

Meer info

Kijk op noorderlijn.be.

Dit artikel is gedeeld door
A-nieuws
A-nieuws
52500+