Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Antwerps doop- en feestcharter

Sinds 2008 bundelen stadsbestuur, Associatie van Universiteit en hogescholen Antwerpen, het studentenoverleg en studentenvertegenwoordigers de krachten in een doopcharter. Dit ligt in lijn met de Vlaamse principes en richtlijnen, vastgelegd in 2019.

Met het charter engageren verschillende ondertekenaars zich om een gezamenlijk beleid uit te werken rond alcoholgebruik tijdens studentendopen- en feesten in de stad.

Het doel van het doop- en feestcharter 2021-2022 is een bruisend en aangenaam studentenleven organiseren in harmonieus samenlevingsverband met de overige bewoners van de stad Antwerpen.

Doop- & feestcharter

De stad en het Antwerps Studentenoverleg, het stedelijk inspraakorgaan voor studentenbeleid, maken sinds een tiental jaar een doopcharter op. Daarin staan wederzijdse afspraken zodat de dopen, doopgerelateerde activiteiten en feesten goed kunnen verlopen. Het informeert over do’s en don’ts, brengt ondersteuning van de stad in kaart en somt afspraken op om feesten & dopen te organiseren. Het Antwerps doop- & feestcharter omvat ook alle afspraken die vorig jaar zijn vastgelegd in het Vlaams doopkader.

Inspraak

Het Antwerps Studentenoverleg (ASO) geeft een positief advies aan het doop- en feestcharter voor het  academiejaar 2021-2022.

Het Antwerps Studentenoverleg bestaat uit 17 vertegenwoordigers van alle hogescholen en de Universiteit Antwerpen. De studenten van het overleg komen driemaandelijks bijeen met de belangrijkste actoren uit de studentenbuurt. Op de agenda staan telkens de student gerelateerde beleidsthema’s. Via het Antwerps Studentenoverleg formuleren de studentenvertegenwoordigers adviezen aan de stad. 

Kick-off voor presidia en studentenvertegenwoordigers

Sinds 2012 maken alle nieuw verkozen presidia en studentenvertegenwoordigers jaarlijks hun opwachting op de Kick-off voor Antwerpse presidia & studentenvertegenwoordigers. Dit is een bijeenkomst op uitnodiging van het Antwerps Studentenoverleg, stad Antwerpen en STAN, die kadert in het actieplan Leefbare Studentenstad.

Stad Antwerpen wil de krachten en engagementen bundelen met studenten om overlast in ‘t Stad te beperken. De presidia en studentenvertegenwoordigers krijgen tijdens de Kick-off een boel hapklare, bruikbare informatie, inspiratie & debat.

Aansluitend op Kick-Off wordt het nieuwe doopcharter ondertekend. De stad vraagt de preses, vice-preses en doopmeester/schachtentemmer van de verschillende presidia (zowel clubs die wel als niet dopen) om een handtekening te plaatsen onder het doopcharter via een digitale module op www.kickoffantwerpen.be.

Timing

Aanvragen voor doopactiviteiten kunnen tussen 1 juli 2021 en 6 augustus 2021 via www.antwerpen.be/evenementen.

Doopplaatsen

Overzicht van de doopplaatsen 2021 - 2022 op deze Google maps.  

Ondersteuning

Deze studentenverenigingen hebben het doopcharter ondertekend

 • Absoc
 • Abundantia
 • Aesculapia
 • AIESEC UA
 • Antwerp MUN
 • Antwerpse Vrouwenclub
 • Appotus
 • Argonaut
 • ASK-stuwer
 • AVC (Antwerpse Vrouwenclub)
 • Aymie
 • Biomedica
 • Bovis Grafica
 • Brutus
 • Calesa
 • Campinaria
 • Capitant
 • Castrum
 • Conservatio
 • Creatica
 • De Chips
 • De Flamingo's
 • De Stuivers
 • Demetris
 • DIEFKA
 • Duplicare
 • Dyonisos
 • Eligia
 • ELSA
 • EMSA
 • ESN
 • Fabiant
 • Fenrir
 • Hera
 • Hermes
 • HSC Brabo
 • Ichtus
 • IMBIT
 • Ingenium
 • KDA
 • Kinesia
 • Klio
 • Lingua
 • LVSV
 • Magistra
 • Mythica
 • Mahara
 • Media
 • MODULOR
 • Nordkempus
 • Nucleo
 • Omnes
 • Primus Scaldiae
 • Prisma
 • PSW
 • Rodenbach
 • Sinc
 • Socio
 • Socio Economica
 • Sofia
 • Sphinx
 • Technica
 • Transfusia
 • Translatio
 • UA Sportraad
 • Uact
 • UFKA
 • Unifac
 • Universiteit Antwerpen - Studentenraad
 • VADA
 • Wikings-NSK
 • WINAK
Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
104000+