districtsraad  BorgerhoutVictoriano Moreno

Districtsraad Borgerhout

De inwoners van een district kiezen om de zes jaar hun districtsraad. Bij uw districtsraad kan u terecht met vragen, opmerkingen of suggesties over het lokale beleid. Alle districtsraadsleden wonen in het district.

Het aantal raadsleden in een district hangt af van het aantal inwoners. Het districtsbestuur van Borgerhout telt 25 raadsleden. De vergaderingen van de districtsraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Tijdens de vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen, maar ze mogen zich niet mengen in de discussies. 

In principe vergadert de districtsraad één keer per maand op maandagavond. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het districtshuis, en worden voorgezeten door de districtsvoorzitter.  De raadscommissie, waar de districtsraad voorbereid wordt, gaat normaal door op de maandag voorafgaand aan de districtsraad.

Onderaan deze pagina vindt u de link naar de besluiten.

Districtscollege en districtsraad Borgerhout 2019-2025

Als u iemand van het districtscollege of de districtsraad wil bereiken, kan u contact opnemen via mail of een brief sturen naar het districtshuis Moorkensplein 19, 2140 Borgerhout.

E-mailadressen districtscollege Borgerhout 2019 - 2025

Marij Preneel (Groen)
Voorzitter districtscollege, Openbaar Domein, Wijkoverleg
marij.preneel@antwerpen.be

Ben Segers (sp.a)
Cultuur, Mobiliteit, Communicatie, Feestelijkheden
ben.segers@antwerpen.be 

Ben Van Duppen
Senioren, Armoedebestrijding, Diversiteit en Samenlevingsopbouw
ben.vanduppen@antwerpen.be 

Omar Al Jattari (Groen)
Jeugd 
omar.aljattari@antwerpen.be

Luc Moerkerke (Groen)
Sport, Middenstand en Lokale Economie
luc.moerkerke@antwerpen.be

 

E-mailadressen districtsraad Borgerhout 2019-2025

Pieter Vissers (Groen)
pieter.vissers@antwerpen.be

Julie De Weerdt (Groen)
julie.deweerdt@antwerpen.be

Anneleen Lauwers (Groen)
anneleen.lauwers@antwerpen.be

Abdullah Ibrahim (Groen)
abdullah.ibrahim@antwerpen.be

Mariam El Osri (Groen)
mariam.elosri@antwerpen.be

Homa Amin (Groen)
homa.amin@antwerpen.be

Jos d'Haese (PVDA)
jos.dhaese@antwerpen.be

Said Boussacouq (PVDA)​
said.boussacouq@antwerpen.be

Sharmin Shayla (PVDA)
sharmin.shayla@antwerpen.be

Aissatou Cissé (sp.a)
aissatou.cisse@antwerpen.be

Mohamed Zougagh (sp.a)
mohamed.zougagh@antwerpen.be

Eva Van Keer (NVA)
eva.vankeer@antwerpen.be

Kris Matheussen (NVA)
kris.matheussen@antwerpen.be

Patrick Paredaens (NVA)
patrick.paredaens@antwerpen.be

Kurt Van Daele (NVA)
kurt.vandaele@antwerpen.be

Hans Gooris (NVA)
hans.gooris@antwerpen.be

Fatima Talhaoui (NVA)
fatima.talhaoui@antwerpen.be

Elias Olivier (CD§V)
elias.olivier@antwerpen.be

Marc De Meyer (Vlaams Belang)
marc.demeyer@antwerpen.be

Hans Maes (Open VLD)
hans.maes@antwerpen.be

 

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door