Meerjarenplan 2014–2019

Het stadsbestuur stelde een meerjarenplan op voor de bestuursperiode 2014-2019. Deze planning zet het bestuursakkoord om in een concrete visie, met acties en bijbehorende middelen voor die zes jaren.

Voor drie kerntaken stijgen de budgetten: veiligheid, onderwijs en sociaal beleid. In de bestuursperiode 2014–2019 investeert de stad 1,250 miljard euro.

Het meerjarenplan bevat investeringen en maatregelen die het uitzicht en de beleving van de stad veranderen. U kan hieronder het meerjarenplan 2014-2019 inkijken, zowel in samengevatte als integrale versies. De doelstellingen staan gerangschikt per beleidsdomein.

Meer info

Infolijn
Grote Markt 11
2000 Antwerpen 
tel. 03 22 11 333 
info@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door