Uittreksels en afschriften van aktes

U kunt bij de stad uittreksels en afschriften van diverse aktes van de burgerlijke stand bekomen.

Wat is een afschrift van een akte?

Een afschrift, ook wel 'eensluidend afschrift' of 'volledig afschrift' genoemd, is een volledige weergave van de tekst van de originele akte die zich bevindt in het archief van de burgerlijke stand.
Een volledig afschrift vermeldt dus ook alle wijzigingen die aan de akte zijn aangebracht door middel van randmeldingen, zoals adopties, erkenningen, naamsveranderingen,...

Wat is een uittreksel van een akte?

Een uittreksel vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het uittreksel is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen.

De burgerlijke stand kent 2 verschillende uittreksels:

1.Uittreksel zonder afstamming:

 • een uittreksel zonder afstamming vermeldt enkel dat wat de akte vaststelt (geboorte, huwelijk, overlijden), maar niet de afstamming van de betrokken perso(o)n(en). De info is erg summier.
 • iedereen kan van eender welke akte een uittreksel zonder afstamming krijgen.

2.Uittreksel met afstamming:

 • een uittreksel met afstamming vermeldt dat wat de akte vaststelt EN de afstamming van de betrokken perso(o)n(en)
   

Welke afschriften/uittreksels zijn beschikbaar?

U kan afschriften/uittreksels van akten van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen jonger dan 100 jaar digitaal opvragen via het e-loket. Fysieke opzoekingen in de registers door de burger zijn niet mogelijk. De openbaarheid is geregeld enkel en alleen via het afleveren van afschriften en uittreksels.

In de meeste districten werden de akten ouder dan 100 jaar overgebracht naar het stadsarchief. Hier kan u  enkel zelf de documenten op microfilm inkijken in de leeszaal en van de relevante aktes een print nemen.

Om te weten waar u moet zijn voor uw opzoeking, neemt u best even contact op met óf het districtshuis óf het Felixarchief.

Wie kan de afschriften en uittreksels verkrijgen?

Met afstamming

 • de persoon zelf
 • zijn echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e)
 • bloedverwanten in de opgaande of neergaande lijn
 • erfgenamen
 • wettelijke vertegenwoordiger
 • hun advocaat of hun notaris
 • openbare overheden

Iedereen kan een uittreksel zonder afstamming krijgen van elke persoon.

Afschriften en uittreksels bestemd voor het buitenland

Legalisatie

Afschriften en uittreksels voor het buitenland moeten, afhankelijk van het land waar u ze gaat gebruiken, gelegaliseerd zijn.
Legalisatie heeft enkel tot doel de echtheid van de handtekening en de hoedanigheid van de ondertekenaar te waarborgen. Zij slaat in feite dus niet echt op de tekst van het uittreksel of het afschrift. De bedoeling van de legalisatie is na te gaan of de bevoegde overheid het document wel afleverde.

Afschriften en uittreksels voor het buitenland hebben een volledige legalisatie nodig.

Tarief

 • Afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand zijn gratis digitaal te bekomen via het e-loket.
 • Opzoekingen voor stambomen zijn niet gratis. Het tarief per begonnen uur opzoekingswerk bedraagt 50 euro.

 

Dit artikel is gedeeld door