Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Asielprocedure

Kandidaat-vluchtelingen die in de stad Antwerpen of één van haar districten verblijven,  kunnen voor hun bevolkingsadministratie terecht bij de dienst asiel. 

Voor wie? 

Asielzoekers zijn buitenlandse burgers die een aanvraag tot erkenning als politiek vluchteling indienden bij het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen in Brussel.

Hoe? 

Elke asielzoeker moet zich laten inschrijven in de gemeente waar hij gaat wonen in afwachting van de beslissing over zijn asielaanvraag.
Asielzoekers uit alle districten van de stad Antwerpen kunnen bij de dienst asiel terecht voor:

 • adreswijziging
 • een arbeidsvergunning
 • het afhalen van attesten
 • de opvolging van hun procedure

Viermaandelijks moeten zij zich aanbieden voor de verlenging van hun verblijfsdocumenten in afwachting van hun lopende procedure.
 

Minderjarige asielzoekers

Minderjarige kandidaat-vluchtelingen mogen enkel instructies ondertekenen of hun verblijfstitel verlengen als ook hun ouders aanwezig zijn. Voor minderjarigen die onder het toezicht van een voogd staan, moet de voogd aanwezig zijn. 

Volmacht

Als een voogd niet aanwezig kan zijn bij het verlengen van een verblijfstitel of bij het ondertekenen van instructies, dan kan die wel een volmacht geven. 

Hoe? 

Door zelf een document te schrijven met de volgende gegevens: 

 • Aan wie geeft u een volmacht (volmachthouder)? 
 • Naam van de voogd (volmachtgever)
 • Waarvoor geeft u de volmacht? Bijvoorbeeld voor het verlengen van een Attest van Immatriculatie, voor een adreswijziging, ...
 • Datum
 • Handtekening
   

Langskomen bij het loket asiel? 

U kan enkel langskomen bij het loket asiel en vreemdelingenzaken als u een afspraak hebt. U kan een afspraak maken via uw opvangcentrum. Verblijft u niet in een opvangcentrum? Dan kan u contact opnemen via: