Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Kinderen uit de lagere school lopen in het park.Victoriano Moreno

Voor wie werkt 1 gezin, 1 plan?

Het samenwerkingsverband 1 gezin, 1 plan biedt professionele hulp aan alle gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Het besteedt extra aandacht aan kinderen van voor de geboorte tot 6 jaar en van 10 tot 14 jaar.

Van voor de geboorte tot 6 jaar

Jonge kinderen:

  • zijn erg kwetsbaar en kunnen zich nog niet goed uitdrukken
  • hebben vaak geen crèche of school, waardoor problemen onopgemerkt blijven

Bovendien hebben hulpverleners vaak te weinig kennis over de affectieve noden van deze leeftijdsgroep.

Gezinnen met kleine en jongeren kinderen hebben nood aan laagdrempelige en aanklampende hulpverlening:

  • met aandacht voor verschillende levensdomeinen
  • dichtbij in de buurt

10 tot 14 jaar

Het aantal hulpvragen binnen deze leeftijdscategorie stijgt. Er is meer schooluitval en een toename in gedragsproblemen.

Deze gezinnen hebben nood aan:

  • langdurige en gepaste hulpverlening, met focus op zinvolle daginvulling en engagement van de ouders
  • preventieve hulp

Pilootwijken

1 gezin, 1 plan biedt hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit vijf pilootwijken.