Twee mensen kijken naar de Schelde vanop de Kaaien

Mogelijk geluidshinder door heiwerken Scheldekaaien

De heiwerken aan de Scheldekaaien starten opnieuw. Afhankelijk van de windsterkte en de windrichting kan dit geluidshinder veroorzaken. De werken duren tot april.

Beschermen tegen overstroming

Om de stad Antwerpen beter te beschermen tegen overstromingen en hoge waterstanden op de Schelde moet de kaaimuur en de waterkering aangepast en vernieuwd worden. Die werken passen in het Sigmaplan. Daarnaast krijgen de Scheldekaaien de komende jaren een grondige heraanleg.

Geluidshinder

De aannemer voert de komende weken werken uit met een trilblok. Dit kan lichte trillingshinder veroorzaken. De aansluitende werken met de heihamer hebben een grotere impact. In de loop van februari kan dit geluid hoorbaar zijn tot wel een kilometer ver. Waar en hoe ver de heiwerken te horen zijn, hangt af van de windsterkte en de windrichting.

Op weekdagen start de aannemer niet voor 6.30 uur. ’s Avonds werkt hij uiterlijk tot 20.30 uur. In het weekend en op feestdagen liggen de heiwerken stil.

Meer info

De Vlaamse Waterweg nv Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal
tel. 03 224 67 38
www.sigmaplan.be

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!