Centraal onthaalbureau (Deurne-Noord)

In het Centraal Onthaalbureau kunnen nieuwkomers en nieuwe Antwerpenaars terecht met een hulpvraag. Die mensen moeten op het Antwerpse grondgebied verblijven of het vooruitzicht hebben om hier te gaan wonen (bijvoorbeeld met een huurcontract).

Voor wie

Alleen deze nieuwe klanten kunnen terecht in het Centraal Onthaalbureau:

 • erkende vluchtelingen
 • subsidiair beschermden
 • personen die in België toekomen in het kader van gezinshereniging
 • nieuwe Antwerpenaars die: 
  • ​een huurcontract hebben voor een woning in Antwerpen 
   en
  • nog niet of minder dan een maand zijn ingeschreven in het Antwerps bevolkingsregister
    

Voor wie niet

Asielzoekers en mensen zonder geldige verblijfspapieren (illegalen) kunnen er niet terecht.
Wie een precair of tijdelijk verblijfsstatuut heeft, weet nog niet of hij in het land mag blijven. De beslissing daarover is nog niet genomen.  Die mensen kunnen terecht in sociaal centrum Plein.
 

Contact

Centraal Onthaalbureau
Coeveltstraat 6
2100 Deurne
tel. 03 292 81 10
 

Openingsuren

Maandag van 9 tot 12.30 uur

Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur

Verwante info: